Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 770
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.6T
8.64%
24ωρος Όγκος: 
$123.22B
135.69%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
INSP

Τιμή Inspect 
INSP

€0.06828  

5.15% (Ημερήσιο)

διάγραμμα Inspect σε EUR

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Πρόσθεσε στη λίστα παρακολούθησης
Inspect στατιστικά
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
 

5.15%

€10,984,867
#1070
Όγκος (24ωρος)
 

12.29%

€237,875
#1978
Όγκος/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24 ωρών)
 
2.17%
Κυκλοφορούσα Προσφορά
 
160,875,467 INSP
16.09%
Συνολική προσφορά
 
1,000,000,000 INSP
Μέγιστη προσφορά
 
1,000,000,000 INSP
Πλήρως απομειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
 
€68,281,803
μετατροπέας INSP σε EUR
INSP
EUR
Απόδοση τιμής
24ωρο 
Ελάχιστο
€0.06386
Υψηλός
€0.06883
Υψηλό όλων των εποχών
Mar 09, 2024 (2 months ago)
€0.3674
-81.41%
Χαμηλό όλων των εποχών
May 14, 2024 (7 days ago)
€0.06033
+13.19%
Προβολή ιστορικών δεδομένων
Δημοτικότητα
Σε λίστες παρακολούθησης24,499x
1256th / 10.0K
Σας ανήκει αυτό το πρότζεκτ; Ενημέρωση πληροφοριών token


Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Inspect community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Inspect Αγορές

Όλα τα ζεύγη

Loading data...

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.

Inspect νέα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με Inspect

What Is Inspect (INSP)?

Inspect serves as the cornerstone of Web3, introducing an innovative layer 2 solution specifically crafted to enrich user experiences across expansive social ecosystems like X (Twitter). As the inaugural layer 2 infrastructure for X, Inspect seamlessly grants users access to a comprehensive suite of meticulously designed products and tools. These resources are dedicated to offering invaluable insights and essential functionalities, empowering users to navigate the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs with unparalleled ease.

Through Inspect, users are equipped with a decisive advantage within the crypto sphere. The platform houses an array of tools thoughtfully curated to provide individuals with enhanced market analysis capabilities and a deeper comprehension of social movements within the cryptocurrency domain. This comprehensive toolset not only furnishes users with real-time analytics and insights but also facilitates informed decision-making and fosters improved engagement with the ever-evolving crypto and NFT markets.

Inspect functions as an entryway to indispensable tools and analytics, empowering users to navigate the complexities of the crypto world effortlessly. By leveraging this groundbreaking layer 2 solution, individuals gain effortless access to a diverse range of resources critical for maintaining a competitive edge in the market and fostering a profound understanding of crypto trends and social dynamics.

Inspect and INSP Utility:

INSP serves as the native token within the Inspect ecosystem, offering a range of functionalities including:

-Processing transaction fees and data storage costs. -Participation in the operation of validator nodes through staking INSP tokens. -Governance voting to determine network resource allocation. -Use INSP as currency for subscriptions, ads, API fees, etc. -Staking INSP for benefits such as fee discounts, access to hidden data, whitelist eligibility, etc. -Utilization of buyback and burn mechanisms to utilize revenue from project listings, ads protocol, and aggregator fees.

Inspect Tools and Features:

The suite of tools and features within Inspect includes:

-Main Apps: Advanced UI layer and user terminal for seamless navigation. -Web App and Browser Extension: Real-time, on-chain insights for tokens, NFTs, and traders. -Portfolio: Comprehensive view of on-chain assets aggregated into dynamic performance charts. -NFTs: Simplified view and insights into NFT investments across multiple blockchains. -Transactions and X-score: AI-powered tools analyzing social influence and transaction histories, providing insights into leading players' strategies.

Inspect's comprehensive array of tools and features ensures users have access to real-time data, in-depth analytics, and simplified interfaces, enabling them to make informed decisions, monitor trends, and engage effectively within the dynamic landscape of cryptocurrencies and NFTs.