Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 753
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.33T
2.95%
24ωρος Όγκος: 
$94.25B
7.59%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
HTX

Τιμή HTX 
HTX

€0.000001274  

3.22% (Ημερήσιο)

διάγραμμα HTX σε EUR

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Πρόσθεσε στη λίστα παρακολούθησης
HTX στατιστικά
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
 

0.00%

€1,274,459,443
#2454
Όγκος (24ωρος)
 

5.93%

€29,749,875
#186
Όγκος/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24 ωρών)
 
2.33%
Αυτοαναφερόμενη κυκλοφορούσα προσφορά
 
999,990,000,000,000 HTX
100.00%
Συνολική προσφορά
 
999,990,000,000,000 HTX
Μέγιστη προσφορά
 
999,990,000,000,000 HTX
Πλήρως απομειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
 
€1,274,459,443
μετατροπέας HTX σε EUR
HTX
EUR
Απόδοση τιμής
24ωρο 
Ελάχιστο
€0.000001227
Υψηλός
€0.000001303
Υψηλό όλων των εποχών
Jan 30, 2024 (3 months ago)
€0.000002794
-54.39%
Χαμηλό όλων των εποχών
Mar 19, 2024 (a month ago)
€0.000001167
+9.19%
Προβολή ιστορικών δεδομένων
Δημοτικότητα
Σε λίστες παρακολούθησης6,044x
3026th / 9.7K
Σας ανήκει αυτό το πρότζεκτ; Ενημέρωση πληροφοριών token


Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

HTX community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

HTX Αγορές

Όλα τα ζεύγη

Loading data...

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.

HTX νέα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με HTX

Ⅰ.Project description:

The HTX token, pivotal to HTX DAO, plays a crucial role as a dedicated supporter of the visionaries driving decentralized economy advancements, making it an integral part of future blockchain ecosystem developments. This token embodies transformation within the decentralized economy, enabling the realization of pioneering concepts. Within the HTX DAO ecosystem, the HTX token serves various functions, facilitating transactions, offering fee discounts, and granting access to exclusive ecosystem features and services. HTX token holders actively participate in decentralized governance through voting, emphasizing inclusivity. The distribution strategy prioritizes contributors, community programs, development initiatives, partnerships, and platform growth. HTX DAO distinguishes itself with the Ecosystem Liquidity Pledge, encouraging token use and voluntary pledging of HTX tokens as ecosystem liquidity for development purposes. This initiative not only bolsters liquidity but also catalyzes the growth of DeFi applications and developer activities across multiple ecosystems. Operating without formal registration, HTX DAO functions as a decentralized assembly of token holders, emphasizing autonomy and guarding against centralized control. This structural framework fosters transparency and inclusivity within the ecosystem. In essence, HTX token and its DAO epitomize inclusivity, innovation, and collective governance within the ever-evolving blockchain landscape.

Ⅱ.Project characteristics:

1.Decentralized, Open Governance HTX DAO entrusts the governance to our decentralized global community, inviting all HTX holders, developers, and partners to share ideas and suggestions for community governance.

2.Liquidity Sponsorship for Shared Ecosystem In the future, HTX DAO will receive liquidity pledges from the HTX exchange and the Poloniex exchange, while other partners and community members are also welcome to voluntarily contribute to the ecosystem.

3.Bridging DeFi and CeFi Benefits HTX holders can benefit from both the advantages of HTX DAO and various privileges on the HTX exchange, getting fully involved in the DeFi and CeFi ecosystems.

4.Transparent, Secure, Efficient At HTX DAO, voting on proposals occurs on-chain with tamper-proof results, ensuring fairness, efficiency, and transparency in governance.

III. Related Links Official Website:https://www.htxdao.com/en-us/ Whitepaper Link:https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Blockchain explorer Links:https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6/code Community Related links: https://twitter.com/HTX_DAO https://t.me/HTX_DAO https://discord.com/invite/Aepf4VAagk