X-AI

цена на X Social Network 
X-AI

BGN0.0005463  

3.91% (1d)

Диаграма X Social Network в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за X Social Network
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 54,627
#5712
Обем (24 ч)
 

0.00%

BGN 1,617
#5336
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.96%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
100,000,000 X-AI
100.00%
Общо предлагане
 
100,000,000 X-AI
макс. предлагане
 
100,000,000 X-AI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 54,627
Конвертор от X-AI в BGN
X-AI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0005257
Високо
BGN0.0005463
Най-висока за всички времена
Mar 07, 2023 (a year ago)
BGN0.01377
-96.03%
Най-ниска за всички времена
Aug 13, 2023 (6 months ago)
BGN0.00004385
+1145.79%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение450x
6940th / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

X Social Network community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

X Social Network markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за X Social Network

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За X Social Network

What is X Social Network(X-AI)?

X Social Network is a cryptocurrency project built on Arbitrum and Binance Smart Chain that gives users the opportunity to earn X Social tokens by creating a new post every day, interact with likes and comments, and play cryptocurrency games on X Social's platform. Apart from these, X Social has a staking platform and a mobile application available for users.

Which are the utilities of X Social Network(X-AI)?

X Social's live utilities are Staking, Mobile Application, Social Media Platform where you can interact with other users and earn X Social tokens, and NFT Game Marketplace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO