WETH

цена на WETH 
WETH

BGN5,681.03  

3.27% (1d)

Диаграма WETH в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за WETH
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#2330
Обем (24 ч)
 

50.73%

BGN 2,872,354,953
#8
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Циркулиращо предлагане
 
0 WETH
Общо предлагане
 
1,153,917 WETH
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,555,439,561
Конвертор от WETH в BGN
WETH
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN5,500.84
Високо
BGN5,681.29
Най-висока за всички времена
Nov 08, 2021 (2 years ago)
BGN8,796.67
-35.42%
Най-ниска за всички времена
Nov 16, 2021 (2 years ago)
 
Няма данни
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение12,539x
1814th / 8.9K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

WETH community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

WETH markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за WETH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За WETH

To find out even more about this project, check out our deep dive of WETH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на WETH

Зарежда се...