VSO

цена на Verso 
VSO

BGN0.0009977  

5.65% (1d)

Диаграма Verso в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Verso
Пазарна капитализация
 

5.65%

BGN 92,174
#2363
Обем (24 ч)
 

37.87%

BGN 30,132
#4107
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
32.69%
Циркулиращо предлагане
 
92,386,900 VSO
92.39%
Общо предлагане
 
100,000,000 VSO
макс. предлагане
 
100,000,000 VSO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 99,770
Конвертор от VSO в BGN
VSO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0009958
Високо
BGN0.001062
Най-висока за всички времена
May 05, 2021 (3 years ago)
BGN0.5424
-99.82%
Най-ниска за всички времена
Oct 24, 2023 (8 months ago)
BGN0.0002246
+344.13%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение3,808x
3761st / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Verso community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Verso пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Verso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Verso

 
 
 
 
 
 

ICO