GMX

цена на GMX 
GMX

BGN48.86  

6.49% (1d)

Диаграма GMX в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за GMX
Пазарна капитализация
 

6.48%

BGN 462,395,386
#242
Обем (24 ч)
 

30.22%

BGN 35,484,924
#268
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.67%
Циркулиращо предлагане
 
9,463,079 GMX
Общо предлагане
 
9,463,079 GMX
макс. предлагане
 
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 462,395,386
Конвертор от GMX в BGN
GMX
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN48.17
Високо
BGN52.06
Най-висока за всички времена
Nov 16, 2021 (2 years ago)
BGN396.10
-87.66%
Най-ниска за всички времена
Nov 17, 2021 (2 years ago)
 
Няма данни
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение78,495x
563rd / 9.8K
Тагове
Decentralized Exchange (DEX) TokenDerivativesDEXПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

GMX community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

GMX пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за GMX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За GMX

What is GMX?

GMX is a decentralized exchange (DEX) for trading perpetual cryptocurrency futures with up to 50X leverage on popular cryptocurrencies like BTC, ETH and more. The platform launched in September 2021 as Gambit Exchange. To date, GMX has a total trading volume of over $130B and 283K total users, making it the leading derivatives DEX on Arbitrum and Avalanche.

GMX runs on the Arbitrum and the Avalanche blockchain. These ecosystems are connected to the exchange via Synapse — a cross-chain bridge.

Who Are the Founders of GMX?

What Makes GMX Unique?

How Many GMX Coins Are There in Circulation?

How Is the GMX Network Secured?

Where Can You Buy GMX?

Related Pages

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на GMX

Зарежда се...