UMA

цена на UMA 
UMA

BGN5.24  

1.10% (1d)

Диаграма UMA в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за UMA
Пазарна капитализация
 

1.10%

BGN 418,492,905
#265
Обем (24 ч)
 

9.58%

BGN 17,226,956
#358
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
4.12%
Циркулиращо предлагане
 
79,792,531 UMA
Общо предлагане
 
118,789,455 UMA
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 623,022,519
Конвертор от UMA в BGN
UMA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN5.12
Високо
BGN5.39
Най-висока за всички времена
Feb 04, 2021 (3 years ago)
BGN79.57
-93.41%
Най-ниска за всички времена
May 25, 2020 (4 years ago)
BGN2.13
+145.89%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение94,384x
506th / 9.7K
Тагове
DeFiDerivativesOraclesПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

UMA community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

UMA пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за UMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За UMA

Какво е UMA (UMA)?

UMA, или Universal Market Access, е протокол за създаване на синтетични активи, базирани на блокчейна на Етериум(ETH). UMA стартира през декември 2018 г.

Синтетичните активи са клас активи, които представляват различни, базови активи и имат една и съща стойност. UMA специално позволява на своите потребители да проектират и създават самоизпълняващи се финансови договори, обезпечени с икономически стимули, и да ги управляват в блокчейна на Етериум.

По същество UMA позволява на контрагентите да дигитализират и автоматизират всякакви реални финансови деривати, като фючърси, договори за разлики (ДЗР) или суапове за обща възвръщаемост. Той също така позволява създаването на самоизпълняващи се договори за деривати, базирани на дигитални активи, подобно на други криптовалути.

Кои са основателите на UMA?

Какво прави UMA уникален?

Колко монети UMA (UMA) има в обращение?

Как е защитена мрежата UMA?

Къде можете да купите UMA (UMA)?

Свързани страници:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на UMA

Зарежда се...