CAPS

цена на Ternoa 
CAPS

BGN0.01476  

8.08% (1d)

Диаграма Ternoa в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Ternoa
Пазарна капитализация
 

8.08%

BGN 19,002,671
#1014
Обем (24 ч)
 

10.15%

BGN 1,230,785
#1284
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.48%
Циркулиращо предлагане
 
1,287,030,207 CAPS
Общо предлагане
 
2,500,000,000 CAPS
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 36,911,859
Конвертор от CAPS в BGN
CAPS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01476
Високо
BGN0.01634
Най-висока за всички времена
Jun 07, 2021 (3 years ago)
BGN0.4031
-96.34%
Най-ниска за всички времена
Nov 21, 2022 (2 years ago)
BGN0.01047
+40.98%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение24,581x
1237th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Ternoa community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Ternoa пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Ternoa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ternoa Token Unlocks 

Updated at Jul 19, 2024 10:12:38 AM
 
 
 
 
 
 

За Ternoa