EXRD

цена на e-Radix 
EXRD

BGN0.07368  

1.01% (1d)

Диаграма e-Radix в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за E-Radix
Пазарна капитализация
 

1.01%

BGN 54,145,074
#789
Обем (24 ч)
 

13.34%

BGN 539,907
#1769
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.00%
Циркулиращо предлагане
 
734,834,633 EXRD
3.06%
Общо предлагане
 
0 EXRD
макс. предлагане
 
24,000,000,000 EXRD
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,768,400,293
Конвертор от EXRD в BGN
EXRD
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.07347
Високо
BGN0.07479
Най-висока за всички времена
Nov 16, 2021 (3 years ago)
BGN1.26
-94.13%
Най-ниска за всички времена
Nov 29, 2022 (a year ago)
BGN0.0563
+30.89%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение28,441x
1135th / 10.0K
Тагове
Ethereum EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

e-Radix community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

e-Radix пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за e-Radix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За e-Radix