OVR

цена на OVR 
OVR

BGN0.3838  

4.20% (1d)

Диаграма OVR в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за OVR
Пазарна капитализация
 

4.20%

BGN 19,572,751
#973
Обем (24 ч)
 

48.28%

BGN 574,794
#1684
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.94%
Циркулиращо предлагане
 
50,994,674 OVR
56.73%
Общо предлагане
 
89,893,757 OVR
макс. предлагане
 
89,893,757 OVR
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 34,502,978
Конвертор от OVR в BGN
OVR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.3832
Високо
BGN0.4033
Най-висока за всички времена
Nov 16, 2021 (3 years ago)
BGN7.43
-94.83%
Най-ниска за всички времена
Jan 12, 2021 (3 years ago)
BGN0.04423
+767.7%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение124,707x
411th / 10.0K
Тагове
VR/ARDistributed ComputingCollectibles & NFTsПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

OVR community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

OVR пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за OVR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За OVR