OVO

цена на OVO 
OVO

BGN0.009361  

3.39% (1d)

Диаграма OVO в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за OVO
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#4378
Обем (24 ч)
 

5.38%

BGN 42,304
#3761
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
0 OVO
0.00%
Общо предлагане
 
240,000,000 OVO
макс. предлагане
 
300,000,000 OVO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,808,432
Конвертор от OVO в BGN
OVO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.009031
Високо
BGN0.009891
Най-висока за всички времена
Mar 24, 2023 (a year ago)
BGN0.3732
-97.49%
Най-ниска за всички времена
Feb 24, 2024 (2 days ago)
BGN0.008985
+4.19%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение251x
7758th / 8.9K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

OVO community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

OVO markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за OVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За OVO

OVO (ovo.space) is the No.1 NFT issuance platform in Japan, and integrates the latest AR-NFT technology to provide one-stop NFT solutions for high-quality contents. OVO platform integrates Issuance, Mystery Box, Auction, Marketplace, Fusion, Mining etc, and will deliver Super Avatars to the Metaverse in the future. Nyathees, a popular Anime character with 5 million downloads in Japan's LINE store, launched NFTs on OVO last year. As of May 22, the number of NFT sales exceeded 60,000, and transfers exceeded 100,000 times. In the future, OVO will create the OVO Metaverse—MetaArtia in UE4, and import popular projects or contents into it. All NFT assets issued in OVO will implement applications in MetaArtia and users are able to interact with their own Avatars in OVO Metaverse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO