ORN

цена на Orion 
ORN

BGN2.55  

1.54% (1d)

Диаграма Orion в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Orion
Пазарна капитализация
 

1.54%

BGN 86,992,322
#654
Обем (24 ч)
 

3.91%

BGN 6,920,786
#587
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.96%
Циркулиращо предлагане
 
34,146,255 ORN
34.15%
Общо предлагане
 
92,631,255 ORN
макс. предлагане
 
100,000,000 ORN
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 254,763,875
Конвертор от ORN в BGN
ORN
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN2.52
Високо
BGN2.59
Най-висока за всички времена
Mar 22, 2021 (3 years ago)
BGN52.79
-95.17%
Най-ниска за всички времена
Oct 12, 2023 (7 months ago)
BGN0.8365
+204.54%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение78,411x
573rd / 10.0K
Тагове
DeFiDEXAvalanche EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Orion community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Orion пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Orion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Orion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Orion

Зарежда се...