ORE

цена на Ore 
ORE

BGN736.39  

19.62% (1d)

Диаграма Ore в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Ore
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 6,729,448
#2987
Обем (24 ч)
 

16.79%

BGN 1,875,530
#1161
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
27.87%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
9,138 ORE
Общо предлагане
 
11,012 ORE
макс. предлагане
 
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 8,108,979
Конвертор от ORE в BGN
ORE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN680.71
Високо
BGN930.41
Най-висока за всички времена
Jun 10, 2024 (3 days ago)
BGN1,172.07
-37.17%
Най-ниска за всички времена
Apr 13, 2024 (2 months ago)
BGN90.81
+710.89%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение955x
6359th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Ore community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Ore пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Ore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Ore