ORDS

цена на Ordiswap 
ORDS

BGN0.1622  

9.56% (1d)

Диаграма Ordiswap в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Ordiswap
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 40,977,296
#2633
Обем (24 ч)
 

69.73%

BGN 8,058,262
#615
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
19.67%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
252,650,000 ORDS
25.26%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 ORDS
макс. предлагане
 
1,000,000,000 ORDS
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 162,189,971
Конвертор от ORDS в BGN
ORDS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1449
Високо
BGN0.1705
Най-висока за всички времена
Mar 05, 2024 (3 months ago)
BGN0.507
-68.01%
Най-ниска за всички времена
Jan 19, 2024 (4 months ago)
BGN0.09029
+79.64%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение21,331x
1383rd / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Ordiswap community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Ordiswap пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Ordiswap

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Ordiswap

Meet $ORDS, an interoperable utility token meticulously crafted for seamless operation across Bitcoin's native layer and the Ethereum network. With a finite supply, $ORDS is the linchpin of Ordiswap's developmental prowess, facilitating community-driven decisions through voting and governance. Developers harness its dual-network compatibility to unlock value accrual via platform fees, incentivise Bitcoin-native liquidity providers, and power swaps on Ordiswap. As the bedrock of current and future releases, $ORDS positions itself as the go-to token for decentralised utility, bridging the realms of Bitcoin and Ethereum with a developer-centric approach.