ONE

цена на OneFinity 
ONE

BGN0.6407  

2.30% (1d)

Диаграма OneFinity в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за OneFinity
Пазарна капитализация
 

2.30%

BGN 2,800,713
#1641
Обем (24 ч)
 

12.73%

BGN 195,277
#2546
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.97%
Циркулиращо предлагане
 
4,371,636 ONE
17.11%
Общо предлагане
 
25,543,088 ONE
макс. предлагане
 
25,546,534 ONE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 16,366,527
Конвертор от ONE в BGN
ONE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.6301
Високо
BGN0.6558
Най-висока за всички времена
Mar 14, 2024 (2 months ago)
BGN1.55
-58.56%
Най-ниска за всички времена
Dec 28, 2023 (5 months ago)
BGN0.0674
+850.52%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,275x
5772nd / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

OneFinity community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

OneFinity пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за OneFinity

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За OneFinity

ONE token is the token of OneFinity. A Sovereign Shard EVM-compatible: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.