NAO

цена на Nettensor 
NAO

BGN0.07006  

0.81% (1d)

Диаграма Nettensor в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Nettensor
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 7,006,435
#3405
Обем (24 ч)
 

14.19%

BGN 408,356
#1943
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.83%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
100,000,000 NAO
100.00%
Общо предлагане
 
100,000,000 NAO
макс. предлагане
 
100,000,000 NAO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 7,006,435
Конвертор от NAO в BGN
NAO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.06718
Високо
BGN0.07577
Най-висока за всички времена
Mar 10, 2024 (3 months ago)
BGN1.13
-93.79%
Най-ниска за всички времена
Jun 11, 2024 (5 days ago)
BGN0.06247
+12.16%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение8,439x
2641st / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Nettensor community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Nettensor пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Nettensor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Nettensor