NGC

цена на NAGA 
NGC

BGN0.04918  

0.35% (1d)

Диаграма NAGA в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за NAGA
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 3,831,674
#4054
Обем (24 ч)
 

60.88%

BGN 81,736
#3161
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.13%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
77,910,266 NGC
Общо предлагане
 
77,910,266 NGC
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,831,674
Конвертор от NGC в BGN
NGC
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0488
Високо
BGN0.05041
Най-висока за всички времена
Dec 31, 2017 (7 years ago)
BGN7.77
-99.37%
Най-ниска за всички времена
Mar 13, 2020 (4 years ago)
BGN0.01382
+255.96%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение11,204x
2132nd / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

NAGA community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

NAGA пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за NAGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За NAGA

 
 
 
 
 
 

Анализи на NAGA

Зарежда се...