MVL

цена на MVL 
MVL

BGN0.01055  

0.51% (1d)

Диаграма MVL в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за MVL
Пазарна капитализация
 

0.51%

BGN 261,761,751
#378
Обем (24 ч)
 

12.38%

BGN 12,411,122
#498
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
4.74%
Циркулиращо предлагане
 
24,802,958,863 MVL
82.68%
Общо предлагане
 
27,802,958,863 MVL
макс. предлагане
 
30,000,000,000 MVL
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 316,609,505
Конвертор от MVL в BGN
MVL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01054
Високо
BGN0.01074
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2021 (3 years ago)
BGN0.1268
-91.68%
Най-ниска за всички времена
Mar 13, 2020 (4 years ago)
BGN0.000291
+3527.06%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение13,906x
1812th / 10.0K
Тагове
IoTEthereum EcosystemBNB Smart ChainПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

MVL community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

MVL пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за MVL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За MVL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на MVL

Зарежда се...