MLK

цена на MiL.k 
MLK

BGN0.6159  

3.13% (1d)

Диаграма MiL.k в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за MiL.k
Пазарна капитализация
 

3.18%

BGN 210,794,878
#361
Обем (24 ч)
 

135.12%

BGN 16,065,320
#373
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.62%
Циркулиращо предлагане
 
342,274,715 MLK
Общо предлагане
 
986,245,419 MLK
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 607,393,634
Конвертор от MLK в BGN
MLK
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.5935
Високо
BGN0.616
Най-висока за всички времена
Apr 03, 2021 (3 years ago)
BGN7.87
-92.18%
Най-ниска за всички времена
Oct 07, 2020 (3 years ago)
BGN0.2441
+152.3%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,105x
2596th / 8.8K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

MiL.k community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

MiL.k markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за MiL.k

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За MiL.k

MiL.k platform connects various service companies in travel, leisure, and lifestyle sectors by enabling integration and trade of their reward points using Milk Coin (MLK) as the key currency