KEP

цена на Kelp Earned Points 
KEP

BGN0.08907  

503.59% (1d)

Диаграма Kelp Earned Points в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Kelp Earned Points
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 15,052,023
#6789
Обем (24 ч)
 

5913520.98%

BGN 532
#6400
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.00%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
169,000,001 KEP
Общо предлагане
 
169,000,001 KEP
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 15,052,023
Конвертор от KEP в BGN
KEP
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01475
Високо
BGN0.08985
Най-висока за всички времена
Apr 09, 2024 (a month ago)
BGN0.3674
-75.76%
Най-ниска за всички времена
May 16, 2024 (3 days ago)
BGN0.004858
+1733.31%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение764x
6759th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Kelp Earned Points community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Kelp Earned Points пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Kelp Earned Points

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Kelp Earned Points

$KEP (Kelp Earned Points) is a token for an EigenLayer Point earned by Kelp where 1 $KEP = 1 EL Point. Users have complete autonomy to store, trade, and utilize their accrued EigenLayer Points as they see fit.