INDI

цена на IndiGG 
INDI

BGN0.01652  

1.99% (1d)

Диаграма IndiGG в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за IndiGG
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#4787
Обем (24 ч)
 

20.45%

BGN 31,004
#4102
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Циркулиращо предлагане
 
0 INDI
0.00%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 INDI
макс. предлагане
 
1,000,000,000 INDI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 16,517,585
Конвертор от INDI в BGN
INDI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01651
Високо
BGN0.01783
Най-висока за всички времена
Apr 23, 2022 (2 years ago)
BGN0.9344
-98.23%
Най-ниска за всички времена
Apr 13, 2024 (5 days ago)
BGN0.01392
+18.63%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,383x
4512th / 9.7K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

IndiGG community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

IndiGG пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за IndiGG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За IndiGG

IndiGG is the India Sub-DAO of YGG (Yield Guild Games) being built in partnership with Polygon Studios - The gaming arm of Polygon. Indigg will be India's gaming guild to empower gamers using innovative web3 mechanics like Play-to-Earn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO