HARD

цена на Kava Lend 
HARD

BGN0.3563  

1.20% (1d)

Диаграма Kava Lend в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Kava Lend
Пазарна капитализация
 

1.20%

BGN 48,028,992
#747
Обем (24 ч)
 

5.65%

BGN 3,553,152
#778
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.40%
Циркулиращо предлагане
 
134,791,668 HARD
67.40%
Общо предлагане
 
200,000,000 HARD
макс. предлагане
 
200,000,000 HARD
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 71,264,036
Конвертор от HARD в BGN
HARD
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.3468
Високо
BGN0.3624
Най-висока за всички времена
Mar 17, 2021 (3 years ago)
BGN5.40
-93.4%
Най-ниска за всички времена
Sep 11, 2023 (5 months ago)
BGN0.175
+103.62%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение21,211x
1286th / 8.9K
Тагове
Cosmos EcosystemDeFiBinance LaunchpoolПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Kava Lend community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Kava Lend markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Kava Lend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Kava Lend

What Is Kava Lend?

Kava Lend is a decentralized money market built on the Kava Platform that enables the lending and borrowing of cross-chain assets. Kava Lend supports supply-side deposits for BTC, XRP, BNB, BUSD, and USDX. The platform will allow overcollateralized borrowing for supported assets.

The HARD Token