HANDY

цена на Handy 
HANDY

BGN0.0006135  

11.90% (1d)

Диаграма Handy в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Handy
Пазарна капитализация
 

11.90%

BGN 580,352
#2054
Обем (24 ч)
 

71.47%

BGN 115
#7034
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.02%
Циркулиращо предлагане
 
945,972,125 HANDY
9.46%
Общо предлагане
 
10,000,000,000 HANDY
макс. предлагане
 
10,000,000,000 HANDY
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,134,980
Конвертор от HANDY в BGN
HANDY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0005481
Високо
BGN0.0006152
Най-висока за всички времена
Nov 25, 2020 (4 years ago)
BGN0.503
-99.88%
Най-ниска за всички времена
Jul 05, 2024 (14 days ago)
BGN0.0003595
+70.64%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,894x
4171st / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Handy community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Handy пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Handy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Handy