GENESIS

цена на Genesis Worlds 
GENESIS

BGN0.0002605  

51.14% (1d)

Диаграма Genesis Worlds в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Genesis Worlds
Пазарна капитализация
 

51.10%

BGN 42,518
#2424
Обем (24 ч)
 

89.68%

BGN 136
#6974
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.32%
Циркулиращо предлагане
 
163,198,881 GENESIS
Общо предлагане
 
204,016,430 GENESIS
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 53,152
Конвертор от GENESIS в BGN
GENESIS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0002605
Високо
BGN0.001176
Най-висока за всички времена
Jan 12, 2022 (2 years ago)
BGN6,1...62.79
-100%
Най-ниска за всички времена
Apr 17, 2024 (2 months ago)
BGN0.00002064
+1162.46%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение5,278x
3288th / 10.1K
Тагове
Collectibles & NFTsGamingMetaverseПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Genesis Worlds community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Genesis Worlds пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Genesis Worlds

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Genesis Worlds