FLR

цена на Flare 
FLR

BGN0.05588  

4.99% (1d)

Диаграма Flare в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Flare
Пазарна капитализация
 

4.95%

BGN 2,159,899,598
#74
Обем (24 ч)
 

8.38%

BGN 17,342,290
#393
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.80%
Циркулиращо предлагане
 
38,649,268,022 FLR
Общо предлагане
 
100,559,787,198 FLR
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 5,619,745,343
Конвертор от FLR в BGN
FLR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.05527
Високо
BGN0.05927
Най-висока за всички времена
Jan 10, 2023 (a year ago)
BGN0.1454
-61.57%
Най-ниска за всички времена
Oct 19, 2023 (6 months ago)
BGN0.01508
+270.64%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение70,368x
597th / 9.8K
Тагове
DWF Labs PortfolioПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Flare community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Flare пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Flare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Flare

What is Flare (FLR)?

Flare is an EVM-based layer 1 aiming to make blockchain more useful by giving developers decentralized access to high-integrity data from other chains and the internet. This enables new use cases and monetization models, while allowing dapps to serve multiple chains through a single deployment.

What makes Flare unique?

What is the Flare (FLR) token used for?

How many FLR tokens are in circulation?

Who are the founders of Flare (FLR)?

Where can I buy Flare (FLR)?