PRIME

цена на Echelon Prime 
PRIME

BGN22.57  

1.94% (1d)

Диаграма Echelon Prime в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Echelon Prime
Пазарна капитализация
 

1.94%

BGN 592,964,538
#176
Обем (24 ч)
 

19.93%

BGN 5,214,062
#599
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.88%
Циркулиращо предлагане
 
26,271,698 PRIME
23.64%
Общо предлагане
 
111,111,111 PRIME
макс. предлагане
 
111,111,112 PRIME
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,507,829,920
Конвертор от PRIME в BGN
PRIME
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN22.23
Високо
BGN23.02
Най-висока за всички времена
Feb 19, 2024 (6 days ago)
BGN26.82
-15.85%
Най-ниска за всички времена
May 25, 2023 (9 months ago)
BGN2.17
+940.15%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение21,294x
1285th / 8.8K
Тагове
AI & Big DataCollectibles & NFTsGamingПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Echelon Prime community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Echelon Prime markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Echelon Prime

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Echelon Prime

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Echelon Prime

Зарежда се...