DEXE

цена на DeXe 
DEXE

BGN23.48  

9.64% (1d)

Диаграма DeXe в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за DeXe
Пазарна капитализация
 

71.53%

BGN 1,340,906,713
#99
Обем (24 ч)
 

188.30%

BGN 11,732,625
#460
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.87%
Циркулиращо предлагане
 
57,103,081 DEXE
57.71%
Общо предлагане
 
96,504,599 DEXE
макс. предлагане
 
98,942,301 DEXE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,323,384,188
Конвертор от DEXE в BGN
DEXE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN21.37
Високо
BGN25.47
Най-висока за всички времена
Mar 08, 2021 (3 years ago)
BGN60.25
-61.02%
Най-ниска за всички времена
Nov 10, 2020 (4 years ago)
BGN1.17
+1900.41%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение27,189x
1172nd / 10.0K
Тагове
Asset ManagementDeFiDAOПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

DeXe community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

DeXe пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за DeXe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За DeXe

he DeXe Protocol is an innovative infrastructure for creating and governing DAOs in a meritocratic way, with proper incentive alignment and wide flexibility. It’s designed to help DAOs grow fast and sustainably, with active and useful participation of members and an emphasis on expertise.

The DeXe Protocol is governed by the DeXe DAO and the $DEXE token is the governance token of the DeXe DAO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на DeXe

Зарежда се...