FAKEAI

цена на DeepFakeAI 
FAKEAI

BGN0.01753  

3.85% (1d)

Диаграма DeepFakeAI в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за DeepFakeAI
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 16,740,865
#3274
Обем (24 ч)
 

45.51%

BGN 516,101
#1805
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
3.08%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
954,907,650 FAKEAI
95.49%
Общо предлагане
 
954,907,650 FAKEAI
макс. предлагане
 
1,000,000,000 FAKEAI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 17,531,397
Конвертор от FAKEAI в BGN
FAKEAI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01664
Високо
BGN0.02025
Най-висока за всички времена
Mar 10, 2024 (3 months ago)
BGN0.07996
-78.07%
Най-ниска за всички времена
Jun 30, 2023 (a year ago)
BGN0.0001018
+17117.25%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение6,496x
2974th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

DeepFakeAI community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

DeepFakeAI пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за DeepFakeAI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За DeepFakeAI

Какво е DeepFakeAI?

DeepFakeAI представлява сложна форма на технология за изкуствен интелект, проектирана да създава или манипулира цифрово съдържание, като се фокусира особено върху промяната на изображения, видеоклипове и аудио. Тази технология позволява създаването на дийпфейкове, които са убедително реалистични медийни файлове, където образът на един човек може да бъде заменен с друг. DeepFakeAI работи чрез комбинация от Telegram Bot и уеб приложение, предоставяйки платформа, където потребителите могат да генерират тези дийпфейкове. За достъп до услугите си, потребителите трябва да закупят минути или токени, което показва модел на монетизация, базиран на консумацията на ресурси или предлагани услуги.

Приложението на DeepFakeAI обхваща различни области, включително развлеченията, където се използва за създаване на ангажиращо и иновативно съдържание чрез наслагване на лица върху различни персонажи или генериране на виртуални изпълнения. Това е открило нови пътища за креативност във филмите, телевизията и други медийни форми. В сферата на визуалните ефекти и компютърно генерираните изображения (CGI), DeepFakeAI подобрява реализма и имерсията на цифровите елементи в живи кадри, повишавайки визуалното изживяване във филми, видео игри и виртуални реалности.

Освен това, DeepFakeAI намира приложение в образователни контексти, където може да симулира реални сценарии за експериментално обучение, като например медицински процедури за студенти или обучителни модули за спешни реагиращи. Също така играе роля в запазването на исторически и културни ценности, като позволява рекреацията на исторически фигури или събития и възраждането на културни артефакти.

За изследователи и разработчици, DeepFakeAI служи като критичен инструмент в напредъка на областите на компютърното зрение, машинното обучение и изкуствения интелект. Чрез изследване на възможностите и ограниченията на тези технологии, DeepFakeAI допринася за потенциални технологични напредъци и пробиви.

Важно е индивидите да провеждат задълбочени изследвания и да обмислят етичните последици, преди да се ангажират с или инвестират в технологии

Как се осигурява DeepFakeAI?

Как ще бъде използван DeepFakeAI?

Кои са ключовите събития за DeepFakeAI?