CTC

цена на Creditcoin 
CTC

BGN1.04  

0.12% (1d)

Диаграма Creditcoin в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Creditcoin
Пазарна капитализация
 

0.12%

BGN 329,487,754
#271
Обем (24 ч)
 

56.81%

BGN 142,117,501
#115
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
43.13%
Циркулиращо предлагане
 
317,800,709 CTC
52.97%
Общо предлагане
 
549,587,939 CTC
макс. предлагане
 
600,000,000 CTC
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 622,064,856
Конвертор от CTC в BGN
CTC
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.02
Високо
BGN1.09
Най-висока за всички времена
Mar 14, 2021 (3 years ago)
BGN15.76
-93.42%
Най-ниска за всички времена
Mar 13, 2020 (4 years ago)
BGN0.2266
+357.59%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение12,454x
1816th / 8.8K
Тагове
Real World AssetsDWF Labs PortfolioПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Creditcoin community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Creditcoin markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Creditcoin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Creditcoin

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.