CC

цена на CC 
CC

BGN0.4805  

1.21% (1d)

Диаграма CC в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за CC
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 17,668,175
#2947
Обем (24 ч)
 

12.45%

BGN 1,673,427
#1088
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.47%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
36,770,000 CC
6.69%
Общо предлагане
 
550,000,000 CC
макс. предлагане
 
550,000,000 CC
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 264,277,837
Конвертор от CC в BGN
CC
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.4742
Високо
BGN0.5296
Най-висока за всички времена
Jun 14, 2024 (2 days ago)
BGN0.5971
-19.53%
Най-ниска за всички времена
Apr 18, 2024 (2 months ago)
BGN0.04872
+886.32%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение290x
8421st / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

CC community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

CC пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за CC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За CC