BIGTIME

цена на Big Time 
BIGTIME

BGN0.6849  

3.35% (1d)

Диаграма Big Time в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Big Time
Пазарна капитализация
 

2.49%

BGN 320,547,437
#294
Обем (24 ч)
 

5.93%

BGN 31,693,833
#237
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.89%
Циркулиращо предлагане
 
468,022,588 BIGTIME
9.36%
Общо предлагане
 
5,000,000,000 BIGTIME
макс. предлагане
 
5,000,000,000 BIGTIME
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,424,486,820
Конвертор от BIGTIME в BGN
BIGTIME
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.6828
Високо
BGN0.7098
Най-висока за всички времена
Dec 05, 2023 (3 months ago)
BGN1.78
-61.46%
Най-ниска за всички времена
Oct 11, 2023 (4 months ago)
BGN0.09562
+616.25%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение28,950x
1036th / 8.8K
Тагове
Collectibles & NFTsGamingGaming GuildПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Big Time community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Big Time markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Big Time

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Big Time

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Their approach is to make Web3 elements invisible to players, so they don't represent an obstacle to entertainment and cater to a broader audience.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Big Time

Зарежда се...