AI

цена на Any Inu 
AI

BGN0.00002922  

10.27% (1d)

Диаграма Any Inu в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Any Inu
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 12,291,467
#3134
Обем (24 ч)
 

50.51%

BGN 888,329
#1464
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.23%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
420,690,000,000 AI
Общо предлагане
 
420,690,000,000 AI
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 12,291,467
Конвертор от AI в BGN
AI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0000247
Високо
BGN0.00002928
Най-висока за всички времена
Mar 04, 2024 (3 months ago)
BGN0.0002228
-86.89%
Най-ниска за всички времена
Jan 02, 2024 (5 months ago)
BGN0.000003966
+636.71%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение10,288x
2404th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Any Inu community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Any Inu пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Any Inu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Any Inu