×
×
क्रिप्टोकरेंसी:  7,138मार्केट:  29,714मार्केट कैप:  $331,089,927,39124 घंटे का आयतन:  $101,547,601,270BTC प्रभाव:  58.5%
मार्केट कैप:  $331,089,927,39124 घंटे का आयतन:  $101,547,601,270BTC प्रभाव:  58.5%क्रिप्टोकरेंसी:  7,138मार्केट:  29,714

Livecoin

$23,326,805 USD
2,228 BTC

सक्रिय मार्केट

Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
Rankमुद्रा
Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
1
$12,482,435
$10,584.00
53.51%
78
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
2
$5,174,900
$343.53
22.18%
65
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
3
$1,006,401
$0.200786
4.31%
38
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
4
$799,645
$10,417.72
3.43%
36
Spot
Percentage
हाल ही में
5
$733,607
$44.03
3.14%
31
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
6
$592,743
$0.233728
2.54%
38
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
7
$436,114
$68.04
1.87%
39
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
8
$301,033
$10,865.46
1.29%
43
Spot
Percentage
हाल ही में
9
$284,861
$348.81
1.22%
58
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
10
$200,490
$0.070589
0.86%
22
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
11
$168,556
$216.11
0.72%
28
Spot
Percentage
हाल ही में
12
$158,480
$0.024471
0.68%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
13
$155,893
$220.48
0.67%
27
Spot
Percentage
हाल ही में
14
$144,167
$0.027085
0.62%
14
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
15
$137,791
$10,422.82
0.59%
21
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
16
$137,702
$2.18
0.59%
21
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
17
$124,295
$0.003033
0.53%
28
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
18
$97,810
$44.91
0.42%
31
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
19
$97,546
$0.065674
0.42%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
20
$95,626
$1.19
0.41%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
21
$91,058
$0.105622
0.39%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
22
*** $72,770
*** $0.212394
0.31%
17
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
23
$65,867
$0.106920
0.28%
19
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
24
$57,809
$0.220865
0.25%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
25
$35,824
$0.364448
0.15%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
26
$30,186
$0.317703
0.13%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
27
$30,054
$0.002673
0.13%
20
Spot
Percentage
हाल ही में
28
$29,007
$52.92
0.12%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
29
$26,308
$0.001150
0.11%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
30
$20,473
$0.135635
0.09%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
31
$19,169
$2.53
0.08%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
32
$16,258
$3.89
0.07%
9
Spot
Percentage
हाल ही में
33
$14,889
$1.22
0.06%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
34
$12,465
$69.08
0.05%
43
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
35
$11,134
$0.136466
0.05%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
36
$9,996
$0.020183
0.04%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
37
$9,942
$1.63
0.04%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
38
$9,199
$0.020281
0.04%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
39
$8,481
$0.014118
0.04%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
40
$8,310
$0.392684
0.04%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
41
$8,183
$0.002824
0.04%
19
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
42
*** $8,035
*** $0.035033
0.03%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
43
$8,018
$1.41
0.03%
21
Spot
Percentage
हाल ही में
44
$7,311
$0.358592
0.03%
-
Spot
Percentage
286 घंटे पहले
45
$6,802
$0.060131
0.03%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
46
$6,625
$352.87
0.03%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
47
$5,446
$0.420501
0.02%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
48
$5,400
$0.002800
0.02%
9
Spot
Percentage
हाल ही में
49
*** $5,380
*** $0.001778
0.02%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
50
*** $4,592
*** $0.003451
0.02%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
51
$4,447
$19.02
0.02%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
52
$3,861
$0.141178
0.02%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
53
$3,793
$0.181963
0.02%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
54
$3,671
$0.305363
0.02%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
55
$3,493
$0.010610
0.01%
12
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
56
$3,438
$0.039321
0.01%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
57
$2,648
$0.216473
0.01%
12
Spot
Percentage
हाल ही में
58
*** $2,558
*** $0.006588
0.01%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
59
$2,521
$0.025203
0.01%
16
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
60
$2,499
$0.165021
0.01%
15
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
61
$2,482
$0.355768
0.01%
13
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
62
$2,029
$0.010248
0.01%
18
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
63
$1,910
$0.091923
0.01%
15
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
64
$1,484
$0.004078
0.01%
16
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
65
$1,433
$0.036497
0.01%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
66
$1,220
$0.060968
0.01%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
67
$1,216
$3.47
0.01%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
68
$1,034
$1.02
0.00%
33
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
69
$1,031
$0.038170
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
70
$1,022
$3.48
0.00%
37
Spot
Percentage
हाल ही में
71
$917
$3.10
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
72
$904
$0.025700
0.00%
10
Spot
Percentage
हाल ही में
73
$871
$9.02
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
74
*** $869
*** $0.172551
0.00%
11
Spot
Percentage
हाल ही में
75
$774
$20.05
0.00%
15
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
76
$728
$0.466096
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
77
$660
$2.00
0.00%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
78
$653
$0.044340
0.00%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
79
$641
$0.218041
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
80
$637
$53.53
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
81
$609
$3.69
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
82
$570
$8.44
0.00%
21
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
83
$559
$0.048105
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
84
$554
$0.142537
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
85
*** $543
*** $0.012967
0.00%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
86
$528
$0.010958
0.00%
9
Spot
Percentage
हाल ही में
87
$523
$0.002702
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
88
$513
$0.234990
0.00%
35
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
89
$511
$0.003556
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
90
$503
$3.14
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
91
$498
$0.093596
0.00%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
92
$497
$0.026667
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
93
$495
$2.90
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
94
$489
$2.60
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
95
$478
$0.005856
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
96
$459
$0.000418
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
97
$453
$0.149753
0.00%
14
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
98
$435
$0.081988
0.00%
6
Spot
Percentage
हाल ही में
99
$420
$3.77
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
100
$415
$35.04
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
101
*** $414
*** $0.005961
0.00%
14
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
102
$408
$0.002719
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
103
$407
$0.002719
0.00%
35
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
104
$405
$0.162511
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
105
$384
$0.022066
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
106
$369
$0.122459
0.00%
10
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
107
$363
$0.023216
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
108
$361
$0.022588
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
109
$356
$0.037543
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
110
$350
$0.014132
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
111
$348
$0.026249
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
112
$346
$0.330879
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
113
*** $346
*** $0.008889
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
114
$345
$0.014327
0.00%
6
Spot
Percentage
हाल ही में
115
$343
$0.003660
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
116
$342
$0.290931
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
117
$339
$0.043504
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
118
$334
$0.476763
0.00%
20
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
119
$334
$0.189910
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
120
$334
$62.20
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
121
$331
$0.232174
0.00%
10
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
122
$330
$43,527.95
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
123
$328
$53.02
0.00%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
124
$326
$0.061909
0.00%
9
Spot
Percentage
हाल ही में
125
$324
$0.001060
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
126
$323
$1.44
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
127
$321
$0.001987
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
128
$319
$0.907199
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
129
*** $316
*** $13.47
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
130
*** $313
*** $4.78
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
131
$310
$0.020183
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
132
$310
$0.055425
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
133
$308
$0.092445
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
134
*** $307
*** $0.066615
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
135
$306
$0.025412
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
136
$304
$0.100184
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
137
*** $301
*** $0.043608
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
138
$300
$0.250669
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
139
$297
$0.283715
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
140
$295
$0.009203
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
141
$293
$0.754204
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
142
$292
$0.068288
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
143
*** $288
*** $0.000225
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
144
$287
$3.00
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
145
$287
$28.72
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
146
$287
$0.075086
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
147
$287
$0.001046
0.00%
0
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
148
$285
$0.003346
0.00%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
149
$282
$0.010316
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
150
$281
$1.01
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
151
$281
$134.94
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
152
$281
$0.000240
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
153
$279
$0.013595
0.00%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
154
$279
$0.037857
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
155
$279
$0.001172
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
156
$278
$0.008784
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
157
*** $278
*** $2.19
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
158
$277
$0.057831
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
159
$277
$0.116498
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
160
$276
$2.81
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
161
*** $273
*** $0.011190
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
162
$272
$0.003974
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
163
*** $272
*** $0.645235
0.00%
20
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
164
$271
$0.014745
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
165
$271
$0.773028
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
166
$270
$0.010458
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
167
$270
$0.186250
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
168
$268
$0.006797
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
169
$268
$0.050415
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
170
$267
$0.032628
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
171
$266
$0.002824
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
172
*** $265
*** $0.005752
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
173
$265
$0.001150
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
174
*** $262
*** $0.617896
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
175
$259
$0.177780
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
176
$258
$0.002249
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
177
$256
$0.595980
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
178
$255
$44.02
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
179
*** $254
*** $0.109178
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
180
$254
$0.013177
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
181
$253
$0.002405
0.00%
10
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
182
$252
$0.000119
0.00%
0
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
183
$251
$0.003346
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
184
$251
$0.123923
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
185
$250
$0.112315
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
186
*** $249
*** $0.021334
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
187
$249
$0.010248
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
188
$248
$0.005229
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
189
$248
$0.055635
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
190
*** $248
*** $0.321154
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
191
$246
$3.68
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
192
$246
$0.053438
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
193
$246
$0.002928
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
194
$245
$0.004601
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
195
$244
$0.000002
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
196
$242
$0.009935
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
197
$242
$11.75
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
198
$241
$0.007529
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
199
$238
$0.001359
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
200
$238
$24.26
0.00%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
201
$233
$0.007425
0.00%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
202
$232
$0.003556
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
203
*** $231
*** $0.011085
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
204
$229
$0.006797
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
205
*** $225
*** $0.021856
0.00%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
206
$222
$0.020706
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
207
$221
$0.290827
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
208
$221
$0.151740
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
209
$216
$0.040576
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
210
$210
$0.008366
0.00%
15
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
211
$200
$0.240525
0.00%
13
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
212
*** $195
*** $0.005333
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
213
$192
$1.50
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
214
$190
$0.005124
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
215
$181
$0.248369
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
216
$169
$0.001330
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
217
$163
$0.091093
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
218
$158
$0.006693
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
219
$157
$0.001673
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
220
$148
$0.002196
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
221
$130
$0.003660
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
222
$102
$0.001150
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
223
$98
$0.011713
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
224
$95
$0.010841
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
225
$91
$0.000001
0.00%
6
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
226
$87
$0.005647
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
227
$70
$0.002301
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
228
$70
$0.690203
0.00%
7
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
229
$66
$2.55
0.00%
16
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
230
$60
$0.002405
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
231
$41
$1.47
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
232
$33
$0.000014
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
233
$27
$0.000031
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
234
$24
$0.000028
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
235
$16
$2.73
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
236
$12
$0.012626
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
237
$10
$0.002928
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
238
*** $7
*** $0.143060
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
239
$5
$2.61
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
240
*** $4
*** $0.141020
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
241
*** $?
*** $?
0.00%
11
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
242
*** $?
*** $?
0.00%
8
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
243
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
244
*** $?
*** $?
0.00%
4
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
245
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
246
*** $?
*** $?
0.00%
5
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
247
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
248
*** $?
*** $?
0.00%
2
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
249
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
250
*** $?
*** $?
0.00%
9
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
251
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
252
$?
$?
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
253
*** $?
*** $?
0.00%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
254
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले

*** मूल्‍य/आयतन छोड़ा हुआ - गैर का पता चला

असत्यापित बाजार

लोड हो रहा है