×
×
क्रिप्टोकरेंसी:  7,494मार्केट:  31,603मार्केट कैप:  $392,541,670,78524 घंटे का आयतन:  $89,981,839,342BTC प्रभाव:  61.0%
मार्केट कैप:  $392,541,670,78524 घंटे का आयतन:  $89,981,839,342BTC प्रभाव:  61.0%क्रिप्टोकरेंसी:  7,494मार्केट:  31,603

Balancer

$4,931,748 USD
381.81072542 BTC

Balancer के बारे में

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

सक्रिय मार्केट

Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
Rankमुद्रा
Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
1
$728,971
$12.27
14.78%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
2
$592,555
$411.48
12.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
3
$295,803
$40.81
6.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
4
$294,454
$3.37
5.97%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
5
$232,131
$12,891.72
4.71%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
6
$218,220
$407.39
4.42%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
7
$204,892
$408.27
4.15%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
8
$152,417
$0.999602
3.09%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
9
$130,284
$1.00
2.64%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
10
$110,376
$413.88
2.24%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
11
$105,536
$1.00
2.14%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
12
$99,730
$282.69
2.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
13
$89,976
$0.419198
1.82%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
14
$88,754
$411.17
1.80%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
15
$72,241
$0.086318
1.46%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
16
$69,322
$3.00
1.41%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
17
$68,948
$402.79
1.40%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
18
$65,068
$397.40
1.32%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
19
$58,662
$1.07
1.19%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
20
$58,402
$406.81
1.18%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
21
$58,373
$22.79
1.18%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
22
$51,120
$3.76
1.04%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
23
$50,143
$589.64
1.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
24
$49,138
$0.057735
1.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
25
$47,327
$1.22
0.96%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
26
$42,834
$0.080117
0.87%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
27
$39,723
$1.16
0.81%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
28
$36,615
$7.93
0.74%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
29
$36,187
$0.344886
0.73%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
30
$35,003
$3.24
0.71%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
31
$31,015
$1.01
0.63%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
32
$28,798
$12.15
0.58%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
33
$27,878
$408.40
0.57%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
34
$27,025
$409.16
0.55%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
35
$24,655
$1.44
0.50%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
36
$22,170
$12,833.64
0.45%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
37
$21,978
$39.06
0.45%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
38
$21,558
$0.063632
0.44%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
39
$19,525
$1.01
0.40%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
40
$13,744
$11.95
0.28%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
41
$13,522
$0.769904
0.27%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
42
$11,691
$0.113878
0.24%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
43
$11,584
$54.54
0.23%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
44
$11,490
$1.05
0.23%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
45
$11,470
$3.75
0.23%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
46
$10,829
$1.01
0.22%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
47
$10,765
$390.60
0.22%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
48
$10,750
$414.40
0.22%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
49
$10,011
$0.324954
0.20%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
50
$9,767
$408.92
0.20%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
51
$9,395
$413.01
0.19%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
52
$9,392
$3.89
0.19%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
53
$9,273
$1.00
0.19%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
54
$8,690
$24.30
0.18%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
55
$8,666
$487.78
0.18%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
56
$8,620
$3.09
0.17%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
57
$8,577
$409.80
0.17%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
58
$8,521
$410.88
0.17%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
59
$8,449
$0.181074
0.17%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
60
$8,385
$403.86
0.17%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
61
$8,349
$413.35
0.17%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
62
$7,787
$350.61
0.16%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
63
$7,642
$39.30
0.15%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
64
$7,533
$1.77
0.15%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
65
$7,132
$1.02
0.14%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
66
$7,125
$0.026319
0.14%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
67
$7,016
$12.05
0.14%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
68
$6,792
$0.388237
0.14%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
69
$6,266
$405.15
0.13%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
70
$6,196
$0.025522
0.13%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
71
$5,902
$0.315632
0.12%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
72
$5,695
$407.51
0.12%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
73
$5,274
$140.73
0.11%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
74
$5,263
$39.57
0.11%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
75
$5,244
$417.99
0.11%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
76
$5,163
$0.001490
0.10%
-
Spot
Percentage
4 घंटे पहले
77
$4,952
$0.341315
0.10%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
78
$4,820
$12,457.01
0.10%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
79
$4,816
$0.031336
0.10%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
80
$4,613
$0.000211
0.09%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
81
$4,609
$0.913695
0.09%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
82
$4,484
$5.88
0.09%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
83
$4,366
$12,664.79
0.09%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
84
$4,306
$0.460120
0.09%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
85
$4,188
$400.23
0.08%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
86
$4,167
$407.78
0.08%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
87
$4,162
$396.75
0.08%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
88
$4,122
$1.15
0.08%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
89
$3,991
$12.40
0.08%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
90
$3,927
$410.82
0.08%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
91
$3,916
$3.72
0.08%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
92
$3,589
$0.156692
0.07%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
93
$3,311
$12,906.82
0.07%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
94
$3,229
$25.42
0.07%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
95
$3,061
$407.41
0.06%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
96
$3,018
$2.84
0.06%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
97
$2,875
$4.04
0.06%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
98
$2,777
$0.224273
0.06%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
99
$2,775
$1.01
0.06%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
100
$2,600
$38.12
0.05%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
101
$2,535
$12.52
0.05%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
102
$2,533
$3.75
0.05%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
103
$2,469
$3.26
0.05%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
104
$2,367
$421.70
0.05%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
105
$2,354
$0.154578
0.05%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
106
$2,229
$0.597666
0.05%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
107
$2,141
$26.21
0.04%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
108
$2,133
$0.345013
0.04%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
109
$2,102
$24.33
0.04%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
110
$2,082
$397.98
0.04%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
111
$2,082
$0.020099
0.04%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
112
$2,076
$390.40
0.04%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
113
*** $2,020
*** $?
0.04%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
114
$1,790
$391.87
0.04%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
115
$1,711
$13,904.12
0.03%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
116
$1,674
$0.589906
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
117
$1,615
$13,542.19
0.03%
-
Spot
Percentage
4 घंटे पहले
118
$1,565
$3.27
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
119
$1,538
$389.98
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
120
$1,516
$0.369523
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
121
$1,488
$405.35
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
122
*** $1,431
*** $?
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
123
$1,397
$12,723.83
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
124
$1,387
$0.155842
0.03%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
125
$1,373
$404.25
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
126
$1,369
$11.28
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
127
*** $1,365
*** $?
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
128
$1,321
$23.91
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
129
$1,316
$12.82
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
130
$1,292
$433.14
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
131
$1,290
$0.036678
0.03%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
132
$1,288
$12.63
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
133
$1,282
$3.00
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
134
$1,228
$235.14
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
135
$1,204
$1.45
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
136
$1,194
$0.481581
0.02%
-
Spot
Percentage
2 घंटे पहले
137
$1,171
$0.971865
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
138
$1,167
$0.092283
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
139
$1,157
$0.058018
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
140
$1,138
$388.21
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
141
$1,124
$13,689.80
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
142
$1,123
$0.489486
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
143
$1,119
$35.13
0.02%
-
Spot
Percentage
17 घंटे पहले
144
*** $1,112
*** $1.83
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
145
$1,055
$0.220271
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
146
$1,020
$444.66
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
147
$1,001
$438.20
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
148
$982
$102.76
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
149
$972
$3.02
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
150
$967
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
151
$964
$8.58
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
152
$899
$8.42
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
153
$886
$11.49
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
154
$867
$371.33
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
155
$854
$0.036814
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
156
$837
$0.217935
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
157
$829
$414.75
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
158
$816
$35,219.75
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
159
$800
$13,037.66
0.02%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
160
$771
$10.77
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
161
$753
$13,321.19
0.02%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
162
$744
$0.990431
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
163
$728
$0.977003
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
164
$703
$538.20
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
165
$701
$377.34
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
166
$700
$4.16
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
167
$698
$0.972889
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
168
$693
$593.54
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
169
$691
$40.56
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
170
$680
$12.85
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
171
$666
$10.04
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
172
$653
$8.36
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
173
$632
$0.020542
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
174
$609
$569.60
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
175
$609
$0.227843
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
176
$565
$397.40
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
177
$565
$0.024765
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
178
$564
$2.91
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
179
$543
$386.85
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
180
$536
$0.381632
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
181
$532
$1,712.27
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
182
$517
$556.94
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
183
$506
$6.41
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
184
$496
$0.997515
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
185
$487
$412.21
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
186
$470
$434.70
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
187
$465
$1.03
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
188
$453
$1.04
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
189
$443
$12,839.50
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
190
$437
$1.08
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
191
$436
$0.015144
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
192
$435
$2.47
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
193
$426
$0.024021
0.01%
-
Spot
Percentage
566 घंटे पहले
194
$414
$0.394968
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
195
*** $410
*** $?
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
196
$408
$0.423955
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
197
$394
$0.845502
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
198
*** $378
*** $0.098482
0.01%
-
Spot
Percentage
381 घंटे पहले
199
$373
$0.070499
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
200
*** $370
*** $2.00
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
201
$364
$0.034112
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
202
$364
$0.183383
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
203
$355
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
204
$352
$0.991571
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
205
$352
$1.31
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
206
$350
$10,494.33
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
207
$345
$36.96
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
208
$344
$0.533442
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
209
$336
$1,517.04
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
210
*** $333
*** $1.62
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
211
$331
$0.449909
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
212
$330
$215.49
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
213
$325
$23.56
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
214
$324
$4.36
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
215
$323
$1.05
0.01%
-
Spot
Percentage
4 घंटे पहले
216
$319
$0.145598
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
217
$318
$418.58
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
218
$317
$329.50
0.01%
-
Spot
Percentage
15 घंटे पहले
219
$306
$7.14
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
220
$290
$0.612421
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
221
$282
$0.217387
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
222
$278
$21.63
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
223
$273
$0.038206
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
224
$269
$67.42
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
225
$269
$624.53
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
226
$266
$8.31
0.01%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
227
*** $261
*** $381.82
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
228
$258
$0.994877
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
229
$256
$524.65
0.01%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
230
$246
$0.326270
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
231
$243
$13,415.94
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
232
$241
$11.81
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
233
$241
$3.58
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
234
*** $238
*** $0.192848
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
235
$236
$0.786664
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
236
$235
$15.22
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
237
$223
$576.38
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
238
$222
$381.29
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
239
$206
$91.74
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
240
*** $204
*** $631.55
0.00%
-
Spot
Percentage
5 घंटे पहले
241
$202
$0.673355
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
242
$201
$335.13
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
243
$200
$41.49
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
244
$199
$0.075144
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
245
$197
$398.59
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
246
$196
$1,555.36
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
247
$195
$4.07
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
248
$193
$15.90
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
249
$189
$12.62
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
250
$187
$0.020351
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
251
$185
$3.58
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
252
$183
$0.405815
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
253
$180
$3.76
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
254
$168
$2.96
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
255
$167
$0.178983
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
256
$164
$18.54
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
257
$163
$1.08
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
258
$163
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
5 घंटे पहले
259
$162
$9,637.40
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
260
$160
$34.70
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
261
$158
$505.41
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
262
$158
$406.06
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
263
$157
$34.58
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
264
$156
$0.341807
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
265
$154
$3.52
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
266
$153
$119.93
0.00%
-
Spot
Percentage
8 घंटे पहले
267
*** $152
*** $7,497.16
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
268
$152
$7.67
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
269
$149
$3.49
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
270
$148
$0.666788
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
271
$145
$0.070516
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
272
$143
$0.017627
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
273
$142
$16.52
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
274
$142
$3.31
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
275
$141
$3.44
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
276
$141
$20.36
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
277
$139
$1.04
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
278
$138
$2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
279
$135
$140.61
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
280
$132
$11.94
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
281
$129
$0.585129
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
282
$129
$0.025853
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
283
$122
$0.099049
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
284
$122
$0.286915
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
285
$116
$0.181499
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
286
$114
$0.200473
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
287
$114
$14.86
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
288
$110
$11,775.00
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
289
$109
$2.56
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
290
$107
$0.499663
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
291
$107
$0.265719
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
292
$107
$10.54
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
293
$104
$2.61
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
294
$102
$18.47
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
295
$102
$2.87
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
296
$100
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
297
$98
$0.319584
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
298
$96
$8.26
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
299
$96
$0.955108
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
300
*** $94
*** $2.05
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
301
$91
$14,715.92
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
302
$89
$0.298785
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
303
$88
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
304
$87
$10.76
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
305
$87
$23.64
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
306
$86
$0.312413
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
307
$85
$1.09
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
308
$84
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
309
$76
$165.44
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
310
$75
$3.48
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
311
$75
$373.29
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
312
$74
$259.39
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
313
$74
$0.883770
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
314
$72
$29.37
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
315
$72
$9,614.19
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
316
$72
$0.095461
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
317
$71
$0.059791
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
318
$70
$3.90
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
319
*** $70
*** $0.022840
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
320
$65
$0.253962
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
321
$65
$0.073713
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
322
$62
$9.90
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
323
$61
$19.24
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
324
$59
$2,059.54
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
325
$58
$9.37
0.00%
-
Spot
Percentage
5 घंटे पहले
326
$58
$13,675.64
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
327
$57
$0.012567
0.00%
-
Spot
Percentage
44 दिन पहले
328
$55
$0.063042
0.00%
-
Spot
Percentage
2 घंटे पहले
329
$54
$0.000521
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
330
$51
$0.208632
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
331
$49
$0.045996
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
332
$47
$0.169740
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
333
$47
$13,885.72
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
334
$46
$395.65
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
335
$42
$0.006200
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
336
$39
$0.188017
0.00%
-
Spot
Percentage
375 घंटे पहले
337
*** $39
*** $0.250022
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
338
$39
$0.969293
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
339
$38
$27.65
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
340
$37
$357.73
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
341
$37
$1.51
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
342
$35
$0.023825
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
343
$35
$1.24
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
344
$33
$0.973191
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
345
$32
$0.185776
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
346
*** $32
*** $3.76
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
347
$31
$0.976398
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
348
$31
$0.883571
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
349
$31
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
350
$28
$0.000496
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
351
$26
$22.87
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
352
$26
$12.85
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
353
$24
$14.15
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
354
$24
$0.217693
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
355
$22
$15,186.54
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
356
$21
$9.67
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
357
*** $19
*** $0.018893
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
358
$18
$0.117549
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
359
$16
$9.17
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
360
$16
$6.19
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
361
$14
$0.394699
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
362
$14
$0.413237
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
363
*** $13
*** $3.16
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
364
*** $13
*** $26.50
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
365
$11
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
366
$11
$14.70
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
367
$11
$0.020004
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
368
$7
$1.09
0.00%
-
Spot
Percentage
1 घंटे पहले
369
$5
$9.34
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
370
*** $5
*** $1.12
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
371
$4
$1.29
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
372
$4
$0.753649
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
373
*** $4
*** $7.62
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
374
$3
$0.155672
0.00%
-
Spot
Percentage
700 घंटे पहले
375
$3
$3.90
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
376
*** $3
*** $1.49
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
377
$3
$1.40
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
378
$2
$0.583108
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
379
*** $2
*** $52.93
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
380
*** $2
*** $196.31
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
381
$2
$2.03
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
382
$1
$18.39
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
383
$0.861715
$345.34
0.00%
-
Spot
Percentage
19 घंटे पहले
384
$0.372740
$414.16
0.00%
-
Spot
Percentage
140 घंटे पहले
385
$0.000002
$6.58e-11
0.00%
-
Spot
Percentage
57 दिन पहले

*** मूल्‍य/आयतन छोड़ा हुआ - गैर का पता चला

असत्यापित बाजार

लोड हो रहा है