Κρυπτονομίσματα:  21,239Ανταλλακτήρια:  527Κεφαλαιοποίηση Αγοράς:  $947,213,890,454.75424ωρος Όγκος:  $53,966,511,846.09Dominance:  BTC: 39.7% ETH: 17.3%ETH Gas:  13 Gwei
Uniswap (V3-Polygon)

Uniswap (V3-Polygon)

Volume(24h)

€1,523,040.26

76 BTC

Σχετικά με Uniswap (V3-Polygon)

What Is Uniswap (V3) Polygon?

Uniswap is a decentralized exchange (DEX) that introduced the automated market maker (AMM) model for the first time in the market. With this innovation, traders tap into a constant pool of liquidity and trade against an algorithm using a constant product formula. With its V3 version, the exchange branched out to blockchains other than Ethereum for the first time.

After the introduction of the AMM model in V1, the V2 version allowed trading between different ERC-20 token pairs instead of swaps between ETH and ERC-20 tokens. This reduced slippage and introduced protocol fees to continue the exchange’s development. The V2 version also introduced wrapped Ether instead of native Ether as liquidity for token pairs.

In the V3 version, liquidity providers can build unique price curves and centralize their capital at desired prices to improve capital efficiency. It also activated automatic removal of capital if prices change significantly and exceed the LP’s price range. With the introduction of V3, Uniswap also launched on Polygon for the first time. Thanks to its lower gas fees, users can now access a much more affordable trading experience

Who Is the Founder of Uniswap (V3) Polygon?

The exchange was founded by Hayden Adams, a former mechanical engineer at Siemens and Stony Brook University graduate in November 2018. Uniswap Labs, the development company behind the exchange, raised a seed round from Paradigm and $11 million in a Series A round led by ​​Andreessen Horowitz.

When Did Uniswap (V3) Polygon Launch?

After the launch of the V1 version in November 2018 and the subsequent improvement with the V2 version in August 2020, the V3 version was launched in May 2021. However, the V3 version came out on Polygon only in November 2021.

Where Is Uniswap (V3) Polygon Located?

The headquarters of Uniswap Labs are in New York City.

Uniswap (V3) Polygon Restricted Countries

Uniswap has officially restricted the following countries from using its services: Belarus, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Côte d'Ivoire, Liberia, Sudan, Zimbabwe, Iraq and Iran.

Uniswap (V3) Polygon Supported Coins List

As a permissionless decentralized exchange, tokens can be freely listed by anyone providing liquidity to trade them. The most liquid tokens, at the time of writing, include stablecoins and wrapped tokens like USDC, Wrapped BTC, wETH and DAI.

How Much Are Uniswap (V3) Polygon Fees?

The V3 version has a flexible fee mechanism. Stablecoin trading pairs have a fee of 0.05%, standard non-correlated pools like ETH and stablecoins have a fee of 0.3%, and other pairs have a fee of 1%. There is no more protocol fee, although it can be turned on through governance.

Is It Possible to Use Leverage or Margin Trade on Uniswap (V3) Polygon?

Uniswap V2 does not offer leverage or margin trading.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές

Ζεύγος

All

#

Νόμισμα

Ζεύγος

Τιμή

+2% Depth

-2% Depth

Όγκος

Volume %

Liquidity

Επικαιροποιημένο

1

USD Coin

€1.02

--

€16,053

1.05%

0

Πρόσφατα

2

Dai

€1.06

--

€11,246

0.74%

0

Πρόσφατα

3

MAI

€1.01

--

€13,042

0.86%

0

Πρόσφατα

4

Wrapped Matic

€0.8584

--

€5,921

0.39%

0

Πρόσφατα

5

Wrapped Matic

€0.866

--

€10,224

0.67%

0

Πρόσφατα

6

Wrapped Matic

€0.868

--

€4,952

0.33%

0

Πρόσφατα

7

USD Coin

€1.02

--

€8,758

0.58%

0

Πρόσφατα

8

Wrapped Matic

€0.8568

--

€7,864

0.52%

0

Πρόσφατα

9

MAI

€1.02

--

€3,470

0.23%

0

Πρόσφατα

10

Wrapped Matic

€0.8555

--

€452,247

29.69%

0

Πρόσφατα

11

USD Coin

€1.02

--

€119,533

7.85%

0

Πρόσφατα

12

USD Coin

€1.03

--

€3,161

0.21%

0

Πρόσφατα

13

Wrapped Matic

€0.8666

--

€2,596

0.17%

0

Πρόσφατα

14

Dai

€1.02

--

€112,677

7.40%

0

Πρόσφατα

15

Tether

€1.02

--

€2,515

0.17%

0

Πρόσφατα

16

Wrapped Matic

€0.8591

--

€790.54

0.05%

0

Πρόσφατα

17

Wrapped Bitcoin

€20,078.60

--

€2,090

0.14%

0

Πρόσφατα

18

Metavault Trade

€1.55

--

€64,943

4.26%

0

Πρόσφατα

19

WETH

€1,368.95

--

€1,701

0.11%

0

Πρόσφατα

20

XIDR

€0.00006687

--

€1,033

0.07%

0

Πρόσφατα

21

Wrapped Matic

€0.8642

--

€601.80

0.04%

0

Πρόσφατα

22

Rainbow Token

€0.08096

--

€295.82

0.02%

0

Πρόσφατα

23

WETH

€1,396.00

--

€48,589

3.19%

0

Πρόσφατα

24

Lido Staked Matic

€0.8955

--

€509.71

0.03%

0

Πρόσφατα

25

WETH

€1,368.77

--

€938.90

0.06%

0

Πρόσφατα

26

USD Coin

€1.03

--

€476.15

0.03%

0

Πρόσφατα

27

Wrapped Matic

€0.8541

--

€577.08

0.04%

0

Πρόσφατα

28

USD Coin

€1.02

--

€72,848

4.78%

0

Πρόσφατα

29

Wrapped Matic

€0.8606

--

€639.31

0.04%

0

Πρόσφατα

30

Wrapped Matic

€0.9066

--

€567.68

0.04%

0

Πρόσφατα

31

USD Coin

€1.04

--

€437.45

0.03%

0

Πρόσφατα

32

USD+

€1.02

--

€50,642

3.33%

0

Πρόσφατα

33

Wrapped Matic

€0.8551

--

€283.39

0.02%

0

Πρόσφατα

34

Wrapped Matic

€0.8593

--

€46.38

0.00%

0

Πρόσφατα

35

Wrapped Matic

€0.8642

--

€222.14

0.01%

0

Πρόσφατα

36

JPY Coin

€0.007032

--

€226.86

0.01%

0

Πρόσφατα

37

Wrapped Matic

€0.8732

--

€124.17

0.01%

0

Πρόσφατα

38

USD Coin

€1.02

--

€45,200

2.97%

0

Πρόσφατα

39

Dai

€0.9828

--

€190.40

0.01%

0

Πρόσφατα

40

WETH

€1,373.31

--

€48,332

3.17%

0

Πρόσφατα

41

Wrapped Matic

€0.8539

--

€46,195

3.03%

0

Πρόσφατα

42

USD Coin

€1.04

--

€53.40

0.00%

0

Πρόσφατα

43

Synthetix

€2.33

--

€80.21

0.01%

0

Πρόσφατα

44

Wrapped Matic

€0.8583

--

€58.42

0.00%

0

Πρόσφατα

45

Wrapped Matic

€0.8577

--

€38.36

0.00%

0

Πρόσφατα

46

Wrapped Matic

€0.8604

--

€43.13

0.00%

0

Πρόσφατα

47

Wrapped Matic

€0.8558

--

€35.03

0.00%

0

Πρόσφατα

48

USD Coin

€1.07

--

€46.65

0.00%

0

Πρόσφατα

49

USD Coin

€1.01

--

€30,350

1.99%

0

Πρόσφατα

50

USD Coin

€1.02

--

€33,726

2.21%

0

Πρόσφατα

51

Wrapped Bitcoin

€20,067.93

--

€3,502

0.23%

0

Πρόσφατα

52

USD Coin

€1.02

--

€38,389

2.52%

0

Πρόσφατα

53

WETH

€1,365.95

--

€44,081

2.89%

0

Πρόσφατα

54

Wrapped Bitcoin

€20,085.53

--

€32,854

2.16%

0

Πρόσφατα

55

Decentral Games Governance (xDG)

€0.05405

--

€9,632

0.63%

0

Πρόσφατα

56

WETH

€1,359.53

--

€29,124

1.91%

0

Πρόσφατα

57

Wrapped Matic

€0.8568

--

€15,545

1.02%

0

Πρόσφατα

58

SushiSwap

€1.40

--

€3,992

0.26%

0

Πρόσφατα

59

Wrapped Matic

€0.8575

--

€28,748

1.89%

0

Πρόσφατα

60

Wrapped Matic

€0.8568

--

€14,509

0.95%

0

Πρόσφατα

61

ChainPort

€0.09246

--

€4,542

0.30%

0

Πρόσφατα

62

Wrapped Bitcoin

€20,149.98

--

€6,590

0.43%

0

Πρόσφατα

63

Wrapped Bitcoin

€19,970.78

--

€14,158

0.93%

0

Πρόσφατα

64

Wrapped Matic

€0.9104

--

€2,556

0.17%

0

Πρόσφατα

65

Wrapped Matic

€0.8624

--

€823.58

0.05%

0

Πρόσφατα

66

USD Coin

€1.02

--

€12,655

0.83%

0

Πρόσφατα

67

USD Coin

€1.03

--

€4,000

0.26%

0

Πρόσφατα

68

Dai

€1.02

--

€2,343

0.15%

0

Πρόσφατα

69

Kasta

€0.05501

--

€4,047

0.27%

0

Πρόσφατα

70

Ankr

€0.03104

--

€581.99

0.04%

0

Πρόσφατα

71

Wrapped Matic

€0.8575

--

€2,317

0.15%

0

Πρόσφατα

72

Panther Protocol

€0.03856

--

€1,909

0.13%

0

Πρόσφατα

73

Wrapped Matic

€0.8552

--

€382.73

0.03%

0

Πρόσφατα

74

WETH

€1,362.99

--

€2,740

0.18%

0

Πρόσφατα

75

Wrapped Matic

€0.8151

--

€1,620

0.11%

0

Πρόσφατα

76

USD Coin

€0.9849

--

€3,472

0.23%

0

Πρόσφατα

77

Playermon

€0.001317

--

€727.56

0.05%

0

Πρόσφατα

78

USD+

€1.02

--

€195.63

0.01%

0

Πρόσφατα

79

EDGE Activity Token

€0.01139

--

€73.18

0.00%

0

Πρόσφατα

80

Wrapped Matic

€0.8649

--

€163.08

0.01%

0

Πρόσφατα

81

Wrapped Bitcoin

€20,189.65

--

€1,731

0.11%

0

Πρόσφατα

82

WETH

€1,394.94

--

€319.85

0.02%

0

Πρόσφατα

83

USD Coin

€1.02

--

€2,428

0.16%

0

Πρόσφατα

84

SushiSwap

€1.41

--

€764.94

0.05%

0

Πρόσφατα

85

USD Coin

€1.00

--

€949.43

0.06%

0

Πρόσφατα

86

Monerium EUR emoney

€0.9999

--

€1,246

0.08%

0

Πρόσφατα

87

USD Coin

€1.02

--

€366.42

0.02%

0

Πρόσφατα

88

Optimus OPT2

€1.57

--

€458.14

0.03%

0

Πρόσφατα

89

CoinsPaid

€0.0322

--

€277.08

0.02%

0

Πρόσφατα

90

USD Coin

€1.07

--

€109.55

0.01%

0

Πρόσφατα

91

Wrapped Matic

€0.8563

--

€58.58

0.00%

0

Πρόσφατα

92

Synthetix

€2.30

--

€149.25

0.01%

0

Πρόσφατα

93

USD Coin

€1.14

--

€38.54

0.00%

0

Πρόσφατα

94

Wrapped Matic

€0.8577

--

€95.62

0.01%

0

Πρόσφατα

95

Gains Farm

€2,436.26

--

€399.86

0.03%

0

Πρόσφατα

96

USD Coin

€1.03

--

€52.84

0.00%

0

Πρόσφατα

97

USD Coin

€1.02

--

€48.91

0.00%

0

Πρόσφατα

98

USD Coin

€1.02

--

€73.71

0.00%

0

Πρόσφατα

99

Wrapped Bitcoin

€20,235.22

--

€116.43

0.01%

0

Πρόσφατα

100

Wrapped Matic

€0.8804

--

€58.68

0.00%

0

Πρόσφατα

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.