Κρυπτονομίσματα:  21,238Ανταλλακτήρια:  527Κεφαλαιοποίηση Αγοράς:  $958,092,243,251.24224ωρος Όγκος:  $51,713,206,653.41Dominance:  BTC: 40.0% ETH: 17.4%ETH Gas:  5 Gwei
SpiritSwap

SpiritSwap

Volume(24h)

€481,230.74

24 BTC

Σχετικά με SpiritSwap

SpiritSwap is a decentralized exchange (DEX) on the Fantom Opera Chain that launched April 25, 2021. SpiritSwap is a constant-product automated market maker (AMM). In an AMM, users can simply provide liquidity by depositing a token pair into a pool. In return,. they receive LP tokens to track their share of the pool and they earn a fee for every swap that occurs in their pool. User's can trade against a liquidity pool to swap tokens.

Liquidity on SpiritSwap is incentivized through yield farming. Users can stake their SPIRIT-LP tokens to earn SPIRIT tokens (a valueless governance token). SPIRIT tokens can be used to vote in the DAO on parameters such as emissions rates, farms to add, farm allocations, and future development. SPIRIT token holders can also earn revenue from the SpiritSwap protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές

Ζεύγος

All

#

Νόμισμα

Ζεύγος

Τιμή

+2% Depth

-2% Depth

Όγκος

Volume %

Liquidity

Επικαιροποιημένο

1

Wrapped Fantom

€0.2297

--

€2,745

0.57%

0

Πρόσφατα

2

USD Coin

€1.03

--

€21.71

0.00%

0

Πρόσφατα

3

SpiritSwap

€0.00837

--

€7.41

0.00%

0

Πρόσφατα

4

Grim Finance

€0.0004013

--

€6.96

0.00%

0

Πρόσφατα

5

Curve DAO Token

€0.9074

--

€1,588

0.33%

0

Πρόσφατα

6

Wrapped Fantom

€0.2276

--

€2.05

0.00%

0

Πρόσφατα

7

USD Coin

€1.02

--

€8.81

0.00%

0

Πρόσφατα

8

SpiritSwap

€0.00837

--

€1.21

0.00%

0

Πρόσφατα

9

Liquid Driver

€1.09

--

€2.04

0.00%

0

Πρόσφατα

10

USD Coin

€1.02

--

€3.13

0.00%

0

Πρόσφατα

11

Wrapped Fantom

€0.228

--

€0.69

0.00%

0

Πρόσφατα

12

Wrapped Fantom

€0.2272

--

€1.14

0.00%

0

Πρόσφατα

13

USD Coin

€1.02

--

€1.46

0.00%

0

Πρόσφατα

14

Tether

€1.02

--

€1.06

0.00%

0

Πρόσφατα

15

Wrapped Fantom

€0.2276

--

€27,280

5.67%

0

Πρόσφατα

16

USD Coin

€1.02

--

€1.32

0.00%

0

Πρόσφατα

17

Spell Token

€0.001015

--

€0.35

0.00%

0

Πρόσφατα

18

UniDex

€1.20

--

€34,931

7.26%

0

Πρόσφατα

19

Tether

€1.02

--

€1.33

0.00%

0

Πρόσφατα

20

USD Coin

€1.02

--

€0.24

0.00%

0

Πρόσφατα

21

Wrapped Fantom

€0.2289

--

€14,568

3.03%

0

Πρόσφατα

22

Wrapped Fantom

€0.2293

--

€1,102

0.23%

0

Πρόσφατα

23

USD Coin

€1.02

--

€170,373

35.40%

0

Πρόσφατα

24

SpiritSwap

€0.008426

--

€490.72

0.10%

0

Πρόσφατα

25

Wrapped Fantom

€0.2277

--

€8,905

1.85%

0

Πρόσφατα

26

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€146,533

30.45%

0

Πρόσφατα

27

Wrapped Fantom

€0.2284

--

€24,474

5.09%

0

Πρόσφατα

28

Wrapped Fantom

€0.2274

--

€727.84

0.15%

0

Πρόσφατα

29

Wrapped Fantom

€0.2273

--

€2,319

0.48%

0

Πρόσφατα

30

Liquid Driver

€1.08

--

€5,218

1.08%

0

Πρόσφατα

31

Oath

€0.07066

--

€1,735

0.36%

0

Πρόσφατα

32

GinSpirit

€0.0007041

--

€496.13

0.10%

0

Πρόσφατα

33

SpiritSwap

€0.008348

--

€441.88

0.09%

0

Πρόσφατα

34

SpiritSwap

€0.008365

--

€253.55

0.05%

0

Πρόσφατα

35

Wrapped Fantom

€0.2275

--

€302.16

0.06%

0

Πρόσφατα

36

USD Coin

€1.02

--

€7,096

1.47%

0

Πρόσφατα

37

Wrapped Fantom

€0.228

--

€369.87

0.08%

0

Πρόσφατα

38

Magic Internet Money

€1.02

--

€1,299

0.27%

0

Πρόσφατα

39

Wrapped Fantom

€0.228

--

€448.42

0.09%

0

Πρόσφατα

40

USD Coin

€1.03

--

€310.71

0.06%

0

Πρόσφατα

41

Wrapped Fantom

€0.2281

--

€1,617

0.34%

0

Πρόσφατα

42

USD Coin

€1.03

--

€559.57

0.12%

0

Πρόσφατα

43

Wrapped Fantom

€0.228

--

€1,249

0.26%

0

Πρόσφατα

44

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€923.69

0.19%

0

Πρόσφατα

45

Wrapped Fantom

€0.2289

--

€4,999

1.04%

0

Πρόσφατα

46

Magic Internet Money

€1.02

--

€67.99

0.01%

0

Πρόσφατα

47

USD Coin

€0.9512

--

€938.74

0.20%

0

Πρόσφατα

48

ZooCoin

€0.001088

--

€62.16

0.01%

0

Πρόσφατα

49

Liquid Driver

€1.08

--

€97.32

0.02%

0

Πρόσφατα

50

Wrapped Fantom

€0.2279

--

€174.92

0.04%

0

Πρόσφατα

51

Wrapped Fantom

€0.2292

--

€197.12

0.04%

0

Πρόσφατα

52

Wrapped Fantom

€0.2287

--

€82.26

0.02%

0

Πρόσφατα

53

Wrapped Fantom

€0.2275

--

€123.31

0.03%

0

Πρόσφατα

54

USD Coin

€1.01

--

€4,496

0.93%

0

Πρόσφατα

55

Wrapped Fantom

*** €0.2736

--

*** €3,245

0.00%

0

Πρόσφατα

56

Wrapped Fantom

€0.2272

--

€33.72

0.01%

0

Πρόσφατα

57

Wrapped Fantom

€0.228

--

€44.89

0.01%

0

Πρόσφατα

58

USD Coin

€1.02

--

€177.62

0.04%

0

Πρόσφατα

59

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€3,865

0.80%

0

Πρόσφατα

60

UniDex

€1.20

--

€9.61

0.00%

0

Πρόσφατα

61

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€15.21

0.00%

0

Πρόσφατα

62

UniDex

€1.20

--

€12.89

0.00%

0

Πρόσφατα

63

Wrapped Fantom

€0.2278

--

€31.36

0.01%

0

Πρόσφατα

64

Wrapped Fantom

€0.228

--

€10.20

0.00%

0

Πρόσφατα

65

USD Coin

€1.02

--

€9.50

0.00%

0

Πρόσφατα

66

USD Coin

€1.02

--

€12.03

0.00%

0

Πρόσφατα

67

Wrapped Fantom

€0.2292

--

€3.09

0.00%

0

Πρόσφατα

68

Tether

€1.04

--

€1,582

0.33%

0

Πρόσφατα

69

Wrapped Fantom

€0.228

--

€19.26

0.00%

0

Πρόσφατα

70

Wrapped Fantom

€0.2278

--

€3.20

0.00%

0

Πρόσφατα

71

Wrapped Fantom

€0.2278

--

€10.08

0.00%

0

Πρόσφατα

72

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€1,325

0.28%

0

Πρόσφατα

73

Wrapped Fantom

€0.228

--

€7.44

0.00%

0

Πρόσφατα

74

Grim Finance

€0.0004017

--

€0.24

0.00%

0

Πρόσφατα

75

USD Coin

€1.02

--

€3.95

0.00%

0

Πρόσφατα

76

Hundred Finance

€0.04252

--

€0.25

0.00%

0

Πρόσφατα

77

Wrapped Fantom

€0.2316

--

€3.12

0.00%

0

Πρόσφατα

78

SpiritSwap

€0.008368

--

€1.94

0.00%

0

Πρόσφατα

79

Wrapped Fantom

€0.228

--

€1.85

0.00%

0

Πρόσφατα

80

Wrapped Fantom

€0.2277

--

€1.28

0.00%

0

Πρόσφατα

81

SpiritSwap

€0.008341

--

€0.61

0.00%

0

Πρόσφατα

82

Wrapped Fantom

€0.2282

--

€0.13

0.00%

0

Πρόσφατα

83

Poopsicle

€0.0004765

--

€0.85

0.00%

0

Πρόσφατα

84

USD Coin

€1.02

--

€1,176

0.24%

0

Πρόσφατα

85

Wrapped Fantom

€0.2292

--

€1.82

0.00%

0

Πρόσφατα

86

Wrapped Fantom

€0.228

--

€222.16

0.05%

0

Πρόσφατα

87

Wrapped Fantom

€0.228

--

€185.28

0.04%

0

Πρόσφατα

88

Dai

€1.02

--

€0.14

0.00%

0

Πρόσφατα

89

Morpheus Token

€0.001572

--

€0.55

0.00%

0

Πρόσφατα

90

Wrapped Fantom

€0.2252

--

€103.70

0.02%

0

Πρόσφατα

91

Wrapped Fantom

€0.228

--

€75.70

0.02%

0

Πρόσφατα

92

Wrapped Fantom

€0.228

--

€163.15

0.03%

0

Πρόσφατα

93

WETH

€1,388.11

--

€1.06

0.00%

0

Πρόσφατα

94

Wrapped Fantom

€0.228

--

€159.21

0.03%

0

Πρόσφατα

95

SpiritSwap

€0.008335

--

€0.12

0.00%

0

Πρόσφατα

96

USD Coin

€1.06

--

€86.59

0.02%

0

Πρόσφατα

97

USD Coin

€1.03

--

€0.23

0.00%

0

Πρόσφατα

98

Wrapped Fantom

€0.228

--

€24.85

0.01%

0

Πρόσφατα

99

Grim EVO

€0.06916

--

€47.44

0.01%

0

Πρόσφατα

100

Wrapped Fantom

€0.228

--

€20.28

0.00%

0

Πρόσφατα

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.

*** Εξαιρείται Τιμή/Όγκος - Εντοπίστηκε Έκτοπη Τιμή