Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 747
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.3T
5.32%
24ωρος Όγκος: 
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: