ZEND

цена на zkLend 
ZEND

BGN0.7782  

5.58% (1d)

Диаграма zkLend в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за ZkLend
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 5,058,396
#4472
Обем (24 ч)
 

26.99%

BGN 62,555
#3599
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.24%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
6,500,000 ZEND
6.50%
Общо предлагане
 
100,000,000 ZEND
макс. предлагане
 
100,000,000 ZEND
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 77,821,478
Конвертор от ZEND в BGN
ZEND
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.7753
Високо
BGN0.8408
Най-висока за всички времена
Mar 14, 2024 (2 months ago)
BGN10.60
-92.66%
Най-ниска за всички времена
May 16, 2024 (6 days ago)
BGN0.7349
+5.89%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,237x
4689th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

zkLend community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

zkLend пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за zkLend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За zkLend

What is zkLend (ZEND)?

zkLend is an L2 money-market protocol built on StarkNet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed, and cost-savings with Ethereum’s security.

Who are the founders of zkLend?

The Protocol

What users can do

Protocol Native Token