X2Y2

цена на X2Y2 
X2Y2

BGN0.01827  

0.59% (1d)

Диаграма X2Y2 в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за X2Y2
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 3,246,259
#3059
Обем (24 ч)
 

3.83%

BGN 847,636
#1514
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
26.11%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
177,691,731 X2Y2
17.77%
Общо предлагане
 
582,913,890 X2Y2
макс. предлагане
 
1,000,000,000 X2Y2
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 18,269,048
Конвертор от X2Y2 в BGN
X2Y2
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01772
Високо
BGN0.01845
Най-висока за всички времена
Feb 17, 2022 (2 years ago)
BGN7.53
-99.76%
Най-ниска за всички времена
May 16, 2024 (7 days ago)
BGN0.01545
+18.25%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,058x
2870th / 10.0K
Self-Reported Tags
Collectibles & NFTsDAOGamingПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

X2Y2 community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

X2Y2 пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за X2Y2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За X2Y2

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed.

In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features:

  • Instant push notifications for buys & sells
  • Integrated rarity ranking and analysis
  • Bulk sending & listing
  • Bidding on a collection or traits