WSI

цена на WeSendit 
WSI

BGN0.02602  

6.31% (1d)

Диаграма WeSendit в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за WeSendit
Пазарна капитализация
 

6.39%

BGN 8,297,044
#1411
Обем (24 ч)
 

5.99%

BGN 315,880
#2152
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
3.81%
Циркулиращо предлагане
 
318,844,396 WSI
Общо предлагане
 
1,293,806,971 WSI
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 33,667,751
Конвертор от WSI в BGN
WSI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02614
Високо
BGN0.02778
Най-висока за всички времена
Jan 07, 2023 (a year ago)
BGN0.5711
-95.44%
Най-ниска за всички времена
Oct 13, 2023 (8 months ago)
BGN0.0137
+89.94%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение19,789x
1470th / 10.1K
Тагове
PlatformDistributed ComputingPrivacyПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

WeSendit community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

WeSendit пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за WeSendit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За WeSendit