WX

цена на Weave6 
WX

BGN0.003729  

2.92% (1d)

Диаграма Weave6 в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Weave6
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 178,996
#3261
Обем (24 ч)
 

13.35%

BGN 368,398
#1961
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
205.81%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
48,000,000 WX
4.80%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 WX
макс. предлагане
 
1,000,000,000 WX
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,729,079
Конвертор от WX в BGN
WX
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.003597
Високо
BGN0.003932
Най-висока за всички времена
Mar 10, 2024 (3 months ago)
BGN0.1544
-97.58%
Най-ниска за всички времена
Jun 21, 2024 (3 days ago)
BGN0.003495
+6.7%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение483x
7580th / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Weave6 community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Weave6 пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Weave6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Weave6