VIZ

цена на Vision City 
VIZ

BGN0.000000271  

0.01% (1d)

Диаграма Vision City в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Vision City
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 81,303
#8529
Обем (24 ч)
 

0.00%

BGN 0
#8529
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.00%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
300,000,000,000 VIZ
100.00%
Общо предлагане
 
300,000,000,000 VIZ
макс. предлагане
 
300,000,000,000 VIZ
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 81,303
Конвертор от VIZ в BGN
VIZ
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0...02709
Високо
BGN0.0...02711
Най-висока за всички времена
Jun 01, 2023 (9 months ago)
BGN0.000518
-99.95%
Най-ниска за всички времена
Jan 18, 2024 (a month ago)
BGN0.0...02705
+0.17%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение157x
8245th / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Vision City community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Vision City markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Vision City

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Vision City

What Is Ryoshiverse?

Ryoshiverse is a platform ecosystem building a web3 framework aimed at providing scalable, low cost, fast web3 solutions. The network will run on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism called IOM (Internet of the Metaverse), which aims to offer scalability and stable fees for developers and the next generation of the internet, the Metaverse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO