THOR

цена на THORSwap 
THOR

BGN0.4434  

2.45% (1d)

Диаграма THORSwap в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за THORSwap
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 78,323,818
#3721
Обем (24 ч)
 

54.24%

BGN 178,099
#2600
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.23%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
176,646,020 THOR
Общо предлагане
 
415,363,608 THOR
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 184,169,809
Конвертор от THOR в BGN
THOR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.443
Високо
BGN0.4585
Най-висока за всички времена
Nov 05, 2021 (3 years ago)
BGN5.65
-92.15%
Най-ниска за всички времена
Jun 14, 2023 (a year ago)
BGN0.1172
+278.22%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,427x
2793rd / 10.0K
Тагове
DeFiStakingEthereum EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

THORSwap community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

THORSwap пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за THORSwap

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За THORSwap

THORSwap is a multi-chain DEX aggregator built on THORChain's cross-chain liquidity protocol and the flagship interface for all THORChain services.

THORSwap currently supports cross-chain L1 swaps between 5,000+ native assets across 9+ blockchains in a decentralized and non-custodial manner.

THORSwap also offer SwapKit - a API/SDK suite of powerful cross-chain services providing native cross-chain trading, DEX aggregation, yield, and analytics tools.

THORSwap believes in an open and inclusive multi-chain future. All THORSwap products and services are provided in a decentralized, scalable, and secure manner. We treat our community and protocol users as first-class citizens. This is reflected in our product offerings and the design of our native protocol token $THOR, which is majority-owned by the community.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO