SUNDAE

цена на SundaeSwap 
SUNDAE

BGN0.02037  

7.36% (1d)

Диаграма SundaeSwap в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за SundaeSwap
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#4511
Обем (24 ч)
 

297.56%

BGN 37,612
#3925
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Циркулиращо предлагане
 
0 SUNDAE
Общо предлагане
 
0 SUNDAE
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 0
Конвертор от SUNDAE в BGN
SUNDAE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01897
Високо
BGN0.02095
Най-висока за всички времена
Apr 14, 2022 (2 years ago)
BGN0.5246
-96.12%
Най-ниска за всички времена
Oct 14, 2023 (4 months ago)
BGN0.01051
+93.81%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение36,101x
891st / 8.9K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

SundaeSwap community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

SundaeSwap markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за SundaeSwap

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За SundaeSwap

SundaeSwap is a decentralized exchange protocol for the Cardano Network, enabling native token and ADA exchanges for anyone. With its protocol, you will be able to swap, stake, lend, borrow, and more in a truly decentralized way!