STRAX

цена на Stratis [New] 
STRAX

BGN0.1447  

4.77% (1d)

Диаграма Stratis [New] в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Stratis [New]
Пазарна капитализация
 

4.75%

BGN 278,162,000
#348
Обем (24 ч)
 

33.33%

BGN 15,262,358
#413
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.49%
Циркулиращо предлагане
 
1,921,957,124 STRAX
Общо предлагане
 
1,921,957,124 STRAX
макс. предлагане
 
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 278,162,000
Конвертор от STRAX в BGN
STRAX
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1426
Високо
BGN0.1549
Най-висока за всички времена
Mar 28, 2024 (2 months ago)
BGN0.2917
-50.38%
Най-ниска за всички времена
May 01, 2024 (22 days ago)
BGN0.1314
+10.15%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,530x
5401st / 10.0K
Тагове
Hybrid - PoW & PoSPoAPlatformПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Stratis [New] community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Stratis [New] пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Stratis [New]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Stratis [New]