STG

цена на Stargate Finance 
STG

BGN0.8557  

7.18% (1d)

Диаграма Stargate Finance в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Stargate Finance
Пазарна капитализация
 

7.18%

BGN 174,850,637
#461
Обем (24 ч)
 

82.17%

BGN 33,822,127
#297
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
19.34%
Циркулиращо предлагане
 
204,338,417 STG
20.43%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 STG
макс. предлагане
 
1,000,000,000 STG
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 855,691,453
Конвертор от STG в BGN
STG
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.789
Високо
BGN0.8672
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2022 (2 years ago)
BGN7.71
-88.9%
Най-ниска за всички времена
Mar 18, 2022 (2 years ago)
BGN0.1829
+367.9%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение58,938x
677th / 10.0K
Тагове
Ethereum EcosystemAvalanche EcosystemPolygon EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Stargate Finance community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Stargate Finance пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Stargate Finance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Stargate Finance

What Is Stargate Finance (STG)?

Stargate Finance (STG) is an omnichain-native asset bridge designed to solve the blockchain trilemma, which says that no blockchain can be decentralized, secure, and fast simultaneously. It does this by simplifying cross-chain DeFi transactions, which lets users transfer and swap their assets between different blockchains, layer-2 networks, and decentralized applications (dApps) almost instantly.

Stargate users can also move their assets between different liquidity pools on various decentralized finance (DeFi) protocols and dApps. The protocol supports transfers between eight chains: Ethereum, Avalanche, Polygon, Metis, BNB Chain, Arbitrum, Optimism and Fantom.

The platform offers several other, profit-making features: users can supply liquidity pools, stake assets, and farm tokens. When users stake their assets, they can help govern the Stargate Finance Exchange.

Who Are the Founders of Stargate Finance?

What Makes Stargate Finance Unique?

How Many Stargate Finance (STG) Coins Are in Circulation?

Where Can You Buy Stargate Finance (STG)?

Related Pages:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Stargate Finance

Зарежда се...