SPA

цена на Sperax 
SPA

BGN0.01534  

1.90% (1d)

Диаграма Sperax в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Sperax
Пазарна капитализация
 

1.90%

BGN 25,957,082
#902
Обем (24 ч)
 

9.06%

BGN 1,297,701
#1251
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.00%
Циркулиращо предлагане
 
1,691,656,057 SPA
33.83%
Общо предлагане
 
4,615,267,292 SPA
макс. предлагане
 
5,000,000,000 SPA
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 76,720,920
Конвертор от SPA в BGN
SPA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01504
Високо
BGN0.01582
Най-висока за всички времена
Mar 23, 2022 (2 years ago)
BGN0.4312
-96.44%
Най-ниска за всички времена
Sep 22, 2023 (10 months ago)
BGN0.005909
+159.69%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение17,301x
1572nd / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Sperax community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Sperax пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Sperax

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Sperax