SAGA

цена на Saga 
SAGA

BGN4.59  

2.15% (1d)

Диаграма Saga в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Saga
Пазарна капитализация
 

2.23%

BGN 429,988,470
#284
Обем (24 ч)
 

35.47%

BGN 119,884,556
#82
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
27.88%
Циркулиращо предлагане
 
93,579,960 SAGA
Общо предлагане
 
1,009,808,108 SAGA
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 4,639,944,739
Конвертор от SAGA в BGN
SAGA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN4.29
Високо
BGN4.63
Най-висока за всички времена
Apr 09, 2024 (2 months ago)
BGN14.09
-67.39%
Най-ниска за всички времена
May 20, 2024 (7 days ago)
BGN3.52
+30.36%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение26,102x
1207th / 10.0K
Тагове
GamingEntertainmentBinance LaunchpoolПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Saga community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Saga пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Saga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Saga