RSWETH

цена на Restaked Swell Ethereum 
RSWETH

BGN5,539.84  

1.61% (1d)

Диаграма Restaked Swell Ethereum в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Restaked Swell Ethereum
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 75,887,885
#2639
Обем (24 ч)
 

80.40%

BGN 4,562,379
#673
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.01%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
13,699 RSWETH
Общо предлагане
 
13,699 RSWETH
макс. предлагане
 
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 75,887,885
Конвертор от RSWETH в BGN
RSWETH
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN5,520.40
Високо
BGN5,641.21
Най-висока за всички времена
Apr 09, 2024 (a month ago)
BGN6,673.85
-16.99%
Най-ниска за всички времена
May 01, 2024 (19 days ago)
BGN5,123.51
+8.13%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение164x
9161st / 10.0K
Тагове
StakingEthereum EcosystemLiquid Staking DerivativesПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Restaked Swell Ethereum community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Restaked Swell Ethereum пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Restaked Swell Ethereum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Restaked Swell Ethereum

What Is rswETH (rSWETH)?

rswETH is a liquid restaking token built by the Swell Network DAO. rswETH is built on-top of Eigen Layer and enables holders access to both Ethereum Staking Rewards and Eigen layer Restaking Rewards upon it's main net launch.

rswETH serves multiple purposes within the Swell Network ecosystem:

  • The underlying ETH is staked into the beacon chain to earn ETH Staking Rewards
  • The ETH is then restaked into Eigen Layer where it can be delegated to a curated set of operators who restake the ETH to various AVS's, earning re-staking rewards in return for running the AVS client

How Many rswETH Tokens Are There in Circulation?

Who Are the Founders of Swell Network?

Where Can I Buy rswETH Tokens?