REZ

цена на Renzo 
REZ

BGN0.2258  

2.30% (1d)

Диаграма Renzo в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Renzo
Пазарна капитализация
 

2.30%

BGN 259,614,799
#352
Обем (24 ч)
 

25.11%

BGN 74,189,300
#137
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
28.58%
Циркулиращо предлагане
 
1,150,000,000 REZ
11.50%
Общо предлагане
 
10,000,000,000 REZ
макс. предлагане
 
10,000,000,000 REZ
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,257,519,993
Конвертор от REZ в BGN
REZ
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.2167
Високо
BGN0.2306
Най-висока за всички времена
Apr 30, 2024 (a month ago)
BGN0.4813
-53.09%
Най-ниска за всички времена
May 16, 2024 (a month ago)
BGN0.1821
+23.99%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение16,016x
1646th / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Renzo community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Renzo пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Renzo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Renzo

 
 
 
 
 
 

Renzo Token Unlocks 

Updated at Jun 14, 2024 08:21:00 AM